07/12/2015 -

Bông Trang

2786

Chúa nhật 2 Mùa Vọng, Giáo xứ Bông Trang hân hoan đón Đức tân Giám mục Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn, Giám mục phó Giáo phận Bà Rịa, Cha Giuse Nguyễn Đức Hoà, Giám tỉnh Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam, quý Cha quản hạt, quý Cha Bề trên, quý Cha, quý tu sĩ Nam Nữ, anh chị em Huynh đoàn giáo dân giáo phận Bà Rịa,… và toàn thể quý vị quan khách về tham dự nghi thức cắt băng khánh thành và làm phép ngôi nhà Mục vụ mới cùng với cộng đoàn giáo xứ.


Sau hơn 1 năm thi công, ngôi nhà mục vụ của Giáo xứ Bông Trang nay đã hoàn thành, đây là một ước mơ của toàn thể cộng đoàn Giáo xứ. Ngôi Nhà dài: 33m, tượng trưng cho tuổi đời trần thế của Đức Giêsu hoàn trọn sứ vụ của mình lúc 33 tuổi; Chiều rộng: 12m tượng trưng cho sứ vụ của Đức Giêsu lúc 12 tuổi đã ở lại trong đền thờ để làm việc của nhà Cha Ngài; Tiền sảnh ngôi nhà có 4 cột trụ lớn, tượng trưng cho 4 thánh ký Tin mừng: Maccô, Matthêu, Luca và Gioan; và Ngôi nhà gồm: 8 phòng tượng trưng cho cho 8 mối phúc thật.
Ngôi nhà mục vụ được khởi móng vào ngày 19 tháng 3, nhằm dâng kính thánh Giuse, đấng bảo trợ những người chân lấm tay bùn.
Đúng 10h ngày 6 – 12 – 2015, Đức Cha Emmanuel đã chủ sự nghi thức cắt băng, khánh thành ngôi nhà giáo lý. Sau đó ngài cùng mọi người bước vào sảnh hội để làm phép dâng ngôi nhà trường này cho Thiên Chúa Thương Xót. Ngài nói: “chúng ta làm phép ngôi nhà này không chỉ là ngôi nhà đơn thuần, nhưng chúng ta xin Chúa Giêsu  đồng thành cùng với chúng ta, với con em chúng ta, để chính Chúa sẽ dạy dỗ và ủi an mọi người như Ngài đã an ủi và đồng hành cùng hai môn đệ trên đường Emmaus xưa”

Trong tâm tình cảm tạ hồng ân Thiên Chúa đã thương an bài, nhờ lời chuyển cầu của Thánh An-rê Dũng Lạc, quan thầy giáo xứ, Đức Maria và Thánh Đa Minh, cộng với lòng biết ơn sâu sắc quý vị ân nhân xa gần đã giúp đỡ giáo xứ nên mới có được ngôi nhà mục vụ khang trang và đẹp đẽ. Nguyện xin Thiên Chúa ân thưởng muôn ơn lành cho Đức Cha, Cha Giảm Tỉnh, quý Cha và toàn thể quý vị.
Giuse Nguyễn Thuần 


114.864864865135.135135135250