14/05/2023 -

Bác ái xã hội

758

Thực hiện tại tỉnh Cao Bằng

* Thi công:

* Hoàn thiện

Xin chân thành cảm ơn:
 

1. Gia đình anh chị Lê Xước - Hoa, cùng ông bà và các cháu (USA)

2. Sơ Anê Phạm Thị Hằng (Hội dòng nữ Đa Minh Gò Vấp)

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng

Giuse Võ Viết Cường, O.P.

114.864864865135.135135135250