03/02/2023 -

Bác ái xã hội

335

Thực hiện tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

* Thi công


* Hoàn thiệnXin chân thành cảm ơn:

 

1. Gia đình 1 vị ân nhân của Tỉnh dòng

 

2. Thầy Phêrô Hoàng Chiến Thắng, O.P.

  

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này.

 

Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250