02/11/2022 -

Bác ái xã hội

324

 

Thực hiện tại xã Sa Loong, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kontum

* Hoàn  cảnh:* Thi  công:


* Hoàn  thiện: 

Xin chân thành cảm ơn:

 

1. Gia đình chị Thu Trang (LK)

 

2. Thầy Phêrô Phan Chiến Thắng, O.P.

 

 

đã chung tay góp sức để chúng tôi hoàn thành ngôi nhà này. 

 

 Đặc trách Tông đồ Tỉnh dòng
Giuse  Võ  Viết  Cường, OP

 

114.864864865135.135135135250