21/05/2022 -

Bác ái xã hội

196

 

Thực hiện tại xã Quảng Phú, H. Krông Nô, T. Dak Nông

 
* Hiện trạng* Thi công

* Hoàn thiện

Xin chân thành cảm ơn:

1. Các tu viện: Martinô Hố Nai, Mai Khôi và tu viện Thánh Giuse

 

2. Cha Phêrô Vũ Văn Hiếu, chánh xứ Quảng Phú, giáo phận Ban Mê Thuột

 

đã chung tay góp sức để chúng con hoàn thành ngôi nhà này.

Ban Tông Đồ
Giuse Võ Viết Cường, OP.

114.864864865135.135135135250