13/07/2021 -

Bác ái xã hội

889

Đáp lại lời mời gọi của Lm Đại diện Giám mục Đặc trách tu sĩ TGP. Saigon, Lm Đặc trách sứ vụ Tông đồ của Dòng Đa Minh mời gọi anh em nhiệt tình tham gia Nhóm tu sĩ thiện nguyện, để đáp ứng nhu cầu cấp bách của thành phố Sài Gòn nói riêng và của miền Nam nói chung, trong việc phòng, chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán, Corona Virus đang trở nên nghiêm trọng hơn.

114.864864865135.135135135250