08/08/2022 -

Ai Tín

1125

Kính thưa quý cha và anh em,


Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Người cha anh của chúng ta

Linh mục Vinh Sơn Bùi Đức Sinh, O.P.

đã an nghỉ trong Chúa lúc 19g45 thứ Hai, ngày 08 tháng 8 năm 2022
tại Tu viện Thánh Martin, Biên Hoà.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho linh mục Vinh Sơn.

 

 

 

 

114.864864865135.135135135250