12/05/2015 -

Ai Tín

3456
Trong niềm tin vào Đức Kitô Phục Sinh, chúng con xin chân thành báo tin đến thân nhân và bạn hữu xa gần: Thân mẫu của chúng con là Bà Cố MARIA ĐINH THỊ RÊ, Sinh năm 1927; Đã về với Chúa lúc: 7:30 AM ; Ngày 8 tháng 5 năm 2015. Hưởng thọ 88 tuổi. Thánh Lễ An Táng vào Thứ Bảy, ngày 16 tháng 5 năm 2015 tại GX. Đức Mẹ La-vang. Sau đó tiễn đưa linh cữu đến nơi an nghỉ tại Nghĩa trang Brookside 13747 Eastex Freeway 59, Houston, TX 77039. 
114.864864865135.135135135250