24/10/2019 -

Ai Tín

1108
Ông Cố Tôma Aquinô NGUYỄN VĂN LUẬT, được Chúa thương gọi về vào lúc 19 giờ 20, Thứ Tư, ngày 23/10/2019,hưởng thọ 72 tuổi. THÁNH LỄ AN TÁNG vào lúc 09 giờ 00, Thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2019,Tại Thánh Đường Giáo xứ Phương Lâm, Giáo hạt Phương Lâm, Giáo phận Xuân Lộc

 
114.864864865135.135135135250