20/02/2018 -

Ai Tín

2267

Chúng con kính báo : ÔNG CỐ PHÊRÔ VŨ ĐÌNH HÒE, Sinh năm 1939 tại Khiết Kỷ, Phát Diệm

Được Chúa gọi về vào lúc 18 giờ 25, ngày 18 tháng 02 năm 2018; hưởng thọ 80 tuổi.


114.864864865135.135135135250