02/12/2015 -

Ai Tín

2007
Ông Cố Phalô Trần Quốc Tơn, Sinh năm 1950, Được Chúa thương gọi về vào lúc 07 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2015, Hưởng thọ 66 tuổi.
114.864864865135.135135135250