27/06/2022 -

Ai Tín

433
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
 
Ông Cố MICAE VŨ NGỌC YẾN
Thân phụ linh mục Giuse Vũ Văn Hảo, O.P. 
Được Chúa gọi về lúc 05g15 ngày 27/06/2022.
Hưởng thọ 83 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành lúc 08g00 thứ Tư, ngày 29 tháng 6 năm 2022
tại Thánh đường Giáo họ An Lộc, Giáo xứ Đền thánh Quần Phương, Giáo phận Bùi Chu.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Micae.

114.864864865135.135135135250