14/12/2019 -

Ai Tín

551

Ông Cố GIUSE MAI NGOẠN
Sinh năm 1958 tại Thống Nhất, Đồng Nai
Được Chúa thương gọi về vào lúc 06giờ 00, thứ Sáu, ngày 13/12/2019
Hưởng thọ 61 tuổi.

114.864864865135.135135135250