02/11/2021 -

Ai Tín

785
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:

Ông Cố GIUSE ĐỖ VĂN THỨC
Thân phụ linh mục Giuse Đỗ Huy Hoàng, O.P. (Tu viện Mai Khôi)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 18g15 ngày 01 tháng 11 năm 2021.
Hưởng thọ 84 tuổi.

Thánh lễ An táng được cử hành
vào lúc 08g30 thứ Năm, ngày 04 tháng 11 năm 2021
tại Thánh đường Giáo xứ Thiên Phước, Giáo hạt Long Thành, Giáo phận Xuân Lộc.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện
cho Ông cố Giuse sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

 
114.864864865135.135135135250