26/07/2022 -

Ai Tín

666

Kính thưa quý cha và anh em,
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
 

Ông Cố Gioan Baotixita Trần Thu Lương
Thân phụ Lm. Giuse Trần Trung Liêm, O.P. (Tu xá Thánh Phụ Đa Minh, Houston, Hoa Kỳ)
đã an nghỉ trong Chúa lúc 4g00 thứ Ba, ngày 26 tháng 7 năm 2022.

Linh cữu quàn tại tư gia: 94 Bắc Hợp, An Chu, xã Bắc Sơn, Trảng Bom, Đồng Nai, Việt Nam.

Thánh lễ An táng sẽ được cử hành lúc 09g00 thứ Sáu, ngày 29 tháng 7 năm 2022,
tại Nhà thờ Giáo xứ Bùi Chu, Bắc Son, Trảng Bom, Đồng Nai.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Ông Cố Gioan Baotixita.

114.864864865135.135135135250