14/09/2020 -

Ai Tín

1373
Ông Cố Gioakim Đinh Quang Tiếp
Sinh ngày 01 tháng 01 năm 1937 tại Nam Sách – Hải Dương
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 22g23, Chúa Nhật, ngày 13 tháng 9 năm 2020.
Hưởng Thọ 83 tuổi.

Thánh Lễ An Táng cho Ông Cố Gioakim
được cử hành vào lúc 7g00, Thứ Tư, ngày 16 tháng 9 năm 2020.
Tại Giáo xứ Lộc Lâm, Giáo hạt Hố Nai, Giáo Phận Xuân Lộc.

114.864864865135.135135135250