19/10/2014 -

Ai Tín

5971
Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam và Phụ Tỉnh Thánh Vinhsơn Liêm, Canada kính báo: Linh mục PHÊRÔ HOÀNG VĂN THIÊN, OP. Sinh ngày 17 – 01 – 1945, tại Hội Am, Vĩnh Bảo, Hải Dương, đã được Chúa gọi về lúc 15g56’, Thứ sáu, ngày 17 tháng 10 năm 2014, tại bệnh viện Virginia Hostpital, Hoa Kỳ, với 69 tuổi đời, 49 năm khấn Dòng, 42 năm Linh Mục.Kính xin Quý Đức Cha, Quý Cha, Quý Tu sĩ cùng mi người Thêm lời cầu nguyện cho Cha Cố Phêrô được sớm hưởng Nhan Thánh Chúa.

114.864864865135.135135135250