16/07/2022 -

Ai Tín

917

Kính thưa quý cha và anh em,
Trong tình hiệp thông, Văn phòng Tỉnh dòng xin kính báo:
 

Bà Cố TÊRÊSA NGUYỄN THỊ HƯƠNG
Thân mẫu linh mục Phêrô Phạm Văn Bình, O.P. (Tu xá Thánh Đa Minh, Đà Lạt)

đã an nghỉ trong Chúa lúc 14 giờ 15, ngày 16 tháng 7 năm 2022
tại Giáo xứ Quần Vinh, Giáo phận Bùi Chu.
Hưởng thọ 84 tuổi.

 
Thánh lễ An táng được cử hành lúc 8 giờ 30, thứ Hai, ngày 18 tháng 7 năm 2022
tại Thánh đường Giáo xứ Quần Vinh, Giáo phận Bùi Chu.

Kính xin quý cha và anh em hiệp ý cầu nguyện cho Bà Cố Têrêsa.

 
 

114.864864865135.135135135250