06/12/2015 -

Ai Tín

2810

Bà Cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ RẬU, Sinh năm 1936, Tại Báo Đáp - Bùi Chu - Nam Định, Được Chúa thương gọi về vào lúc 11 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2015

Hưởng thọ 80 tuổi.

114.864864865135.135135135250