18/09/2021 -

Ai Tín

775
Trong tình hiệp thông, Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam xin kính báo:

Bà Cố Maria Phạm Thị Oanh
Thân mẫu của Lm. Phanxicô Átxidi Trần Trọng Phúc, O.P. (Tu viện Thánh Martinô, Hố Nai)
đã được Chúa gọi về lúc 16 giờ 00, thứ Bảy, ngày 18 tháng 9 năm 2021.
Hưởng thọ 73 tuổi.


Kính xin quý cha và anh em hiệp thông cầu nguyện cho Bà Cố Maria sớm được hưởng Nhan Thánh Chúa.

Kính báo,

 
114.864864865135.135135135250