08/08/2020 -

Ai Tín

1334
Bà Cố Maria Nguyễn Thị Nhiệm
sinh năm 1946, tại Hà Tĩnh
đã an nghỉ trong Chúa vào lúc 2 giờ 30
thứ Bảy, ngày 08 tháng 8 năm 2020.

Thánh lễ An táng cầu nguyện cho Bà Cố Maria
sẽ được cử hành vào lúc 9 giờ 00, thứ Ba, ngày 11 tháng 8 năm 2020
tại Thánh đường Giáo xứ Diom, Giáo phận Đà Lạt
.
114.864864865135.135135135250