10/06/2020 -

Ai Tín

1441
Bà Cố MARIA NGUYỄN THỊ LY
Sinh ngày 01 tháng 7 năm 1930, tại Thủy Nhai, Xuân Trường, Nam Định
Đã được Chúa gọi về lúc 14g00, thứ Tư, ngày 10 tháng 6 năm 2020
Hưởng thọ 90 tuổi.
Thánh lễ An táng cho Bà Cố Maria
được cử hành lúc 08g00, thứ Bảy, ngày 13 tháng 6 năm 2020
tại Thánh đường Giáo xứ Bùi Môn, Tổng giáo phận Sài Gòn.114.864864865135.135135135250