29/12/2018 -

Ai Tín

1125
Văn phòng Tỉnh dòng vừa nhận được báo tang Bà cố ANNA VŨ THỊ THƯ, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Đình Chiến, được Chúa thương gọi về vào lúc 13 giờ, thứ sáu, ngày 28/12/2018, hưởng thọ 73 tuổi.
114.864864865135.135135135250