07/07/2018 -

Ai Tín

1070
Bà cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Sinh năm 1925, tại Nghệ An, Đã về nhà Cha lúc 14g00, ngày 06 tháng 07 năm 2018, Hưởng thọ 93 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, Giáo họ Ngọc Long
Giáo xứ Vinh Đức - Gp. Ban Mê Thuột

114.864864865135.135135135250