03/05/2016 -

Ai Tín

2065
Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vinh, Sinh năm 1956, Đã về nhà Cha lúc 08g45 ngày 02 tháng 05 năm 2016, Hưởng thọ 60 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

114.864864865135.135135135250