Ai Tín: Ông Cố Phêrô LỤC VĨNH PHƯỚC, Thân phụ Cha Maurice Lục Vĩnh Phố, Đã Yên Nghỉ.
Ai Tín: Ông Cố Phêrô LỤC VĨNH PHƯỚC, Thân phụ Cha Maurice Lục Vĩnh Phố, Đã Yên Nghỉ.

/ 579 / Ai Tín
Ông Cố Phêrô LỤC VĨNH PHƯỚC, Thân phụ Cha Maurice Lục Vĩnh Phố (Tu xá Đa Minh Đà Lạt), Được Chúa thương gọi về vào lúc 10 giờ 00, Thứ Sáu, ngày 06/09/2019, Hưởng thọ 78 tuổi. ...
Ông Cố Giuse Nguyễn Hữu Cử, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP., Đã Yên Nghỉ.
Ông Cố Giuse Nguyễn Hữu Cử, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Hữu Phú, OP., Đã Yên Nghỉ.
/ 940 / Ai Tín
Ông Cố Giuse NGUYỄN HỮU CỬ, Sinh năm 1933, tại tỉnh Thái Bình, Đã về nhà Chúa lúc 6g45, ngày 10 tháng 7 năm 2019, hưởng thọ 86 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, số 3697 ấp Chiến Thắng, xã Bảo Hòa, Xuân Lộc, Đồng Nai.   ...
Ai Tín: Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Thân Phụ Cha Gioan Võ Khắc Duy, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Thân Phụ Cha Gioan Võ Khắc Duy, OP., Đã Về Nhà Cha
/ 2199 / Ai Tín
Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Được Chúa gọi về vào lúc 20 giờ 20, ngày 14 tháng 06 năm 2017. Tại Katy, Houston. USA. Hưởng thọ 64 tuổi ...
Ai tín: Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Giới, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai tín: Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Giới, OP., Đã Về Nhà Cha
/ 1400 / Ai Tín
Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, đã về nhà Cha lúc 15h35, ngày 27 tháng 04 năm 2017. Hưởng thọ 69 tuổi. ...
Ai Tín: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha
Ai Tín: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha
/ 2767 / Ai Tín
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha sáng ngày 27 tháng 3, tại Rehab Center, Auburn, WA State, hưởng thọ 67 tuổi. ...
Ai Tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi, Đã Về Nhà Chúa
Ai Tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi, Đã Về Nhà Chúa
/ 1040 / Ai Tín
Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Sinh ngày 10.01.1959 tại Kim Sơn, Ninh Bình; Đã về Nhà Cha lúc 6g30 ngày 28 tháng 03 năm 2017, Hưởng dương 58 tuổi. ...
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI - Thân Phụ Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. - Đã Về Nhà Cha
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI - Thân Phụ Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. - Đã Về Nhà Cha
/ 1737 / Ai Tín
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI Được Chúa thương gọi về vào lúc 23 giờ 00, 24 tháng 11 năm 2016. Hưởng thọ 92 tuổi. Linh cữu quàn tại Tại tư gia 131/6/13 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai ...
Ai Tín: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Thân Phụ Thầy Martinô Nguyễn Quốc Trụ, OP, Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Thân Phụ Thầy Martinô Nguyễn Quốc Trụ, OP, Đã Về Nhà Cha
/ 1051 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con kính báo: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Sinh năm 1939 tại Hà Bắc; Đã về Nhà Cha lúc 4g00 ngày 11 tháng 10 năm 2016. Hưởng thọ 77 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG, Thân Phụ Cha Giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, OP (Tv. Mân Côi – Gò Vấp)
Ai Tín: Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG, Thân Phụ Cha Giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, OP (Tv. Mân Côi – Gò Vấp)
/ 2270 / Ai Tín
Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG Sinh năm 1916, tại Liễu Đề, Bùi Chu (Nam Định) Được Chúa thương gọi về vào lúc 19g40, Thứ Hai, ngày 25.07.2016 Hưởng thọ 100 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố Laurenxô BÙI CÔNG NGHỆ, Thân Phụ Cha Laurenxô Bùi Công Huy, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Laurenxô BÙI CÔNG NGHỆ, Thân Phụ Cha Laurenxô Bùi Công Huy,  OP., Đã Về Nhà Cha
/ 2216 / Ai Tín
Ông Cố Laurenxô BÙI CÔNG NGHỆ Sinh ngày 01/11/1928 tại Kim Bịch, Nam Sách, Hải Dương Được Chúa thương gọi về vào lúc 18 giờ 20, 13 tháng 07 năm 2016 Hưởng thọ 89 tuổi ...
Ai Tín: Ông Cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN THANH, Thân Phụ Cha Đa Minh Nguyễn Trinh Quang, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN THANH, Thân Phụ Cha Đa Minh Nguyễn Trinh Quang, OP., Đã Về Nhà Cha
/ 1991 / Ai Tín
Ông Cố ĐA MINH NGUYỄN VĂN THANH, Sinh ngày 15 tháng 5 năm 1934 tại Cao Mộc, Thái Bình, Bắc Việt; Đã từ trần lúc 5:30 AM ngày 16 tháng 6 năm 2016 (Nhằm ngày 12 tháng 5 năm Bính Thân) tại Houston, Texas. Hưởng thọ 82 tuổi. ...
Ai Tín: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vinh, Thân Mẫu Thầy Phaolô Nguyễn Văn Lệnh, OP, Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vinh, Thân Mẫu  Thầy Phaolô Nguyễn Văn Lệnh, OP, Đã Về Nhà Cha
/ 1542 / Ai Tín
Bà Cố Anna Nguyễn Thị Vinh, Sinh năm 1956, Đã về nhà Cha lúc 08g45 ngày 02 tháng 05 năm 2016, Hưởng thọ 60 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, thôn Gan Thi, xã Gia Lâm, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng. ...
Ai tín: Ông Cố Gioan NGUYỄN MINH CHÍNH, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn, OP., Đã Về Nhà Chúa.
Ai tín: Ông Cố Gioan NGUYỄN MINH CHÍNH, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn, OP., Đã Về Nhà Chúa.
/ 1717 / Ai Tín
Ai tín: Ông Cố Gioan NGUYỄN MINH CHÍNH, Thân Phụ Cha Giuse Nguyễn Minh Sơn, OP., Đã Về Nhà Chúa lúc 17g30, ngày 26 tháng 02 năm 2016, Hưởng thọ 83 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, Xã Long Thành, Huyện Yên Thành, Tỉnh Nghệ An. ...
Ai tín: Ông cố Phaolô Giuse Trần Quang Tích - Thân phụ của Lm. Gioan B. Trần Quang Hiển, O.P. (Chánh xứ gx. Cao Xá, Tây Ninh)
Ai tín: Ông cố Phaolô Giuse Trần Quang Tích - Thân phụ của Lm. Gioan B. Trần Quang Hiển, O.P. (Chánh xứ gx. Cao Xá, Tây Ninh)
/ 2256 / Ai Tín
Ông cố Phaolô Giuse Trần Quang Tích, sinh năm 1932, đã an nghỉ trong Chúa lúc 12g00 Thứ Sáu, ngày 19/02/2016. Thượng thọ 85 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, số 1017 Lạc Long Quân, p.11, Tân Bình, Tp.HCM. Xin hiệp lời cầu nguyện cho linh hồn ông cố ...
Ai Tín: Bà cố Maria Đỗ Thị Viễn - Thân mẫu Cha Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.- Đã Qua Đời
Ai Tín: Bà cố Maria Đỗ Thị Viễn - Thân mẫu Cha Phêrô Phạm Duy Khánh, OP.- Đã Qua Đời
/ 1684 / Ai Tín
Bà cố Maria Đỗ Thị Viễn, Sinh năm 1944, Đã về nhà Cha lúc 6g00 chiều ngày 01 tháng 02 năm 2016, Hưởng thọ 72 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia – Giáo xứ Thánh Tâm – Hố Nai.     ...
Ai tín: Ông Cố Simon CÁP XUÂN DOAN, thân phụ thầy Giuse Cáp Phương Đông, OP., đã qua đời.
Ai tín: Ông Cố Simon CÁP XUÂN DOAN,  thân phụ thầy Giuse Cáp Phương Đông, OP., đã qua đời.
/ 1448 / Ai Tín
Ông cố Simon CÁP XUÂN DOAN, thân phụ thầy Giuse Cáp Phương Đông, OP., Đã về nhà Cha lúc 12g00 ngày 22 tháng 01 năm 2016 Hưởng thọ 71 tuổi ...
Ai Tín: Bà Cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ RẬU, thân mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung, OP., Được Chúa Thương Gọi Về
Ai Tín: Bà Cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ RẬU, thân mẫu cha Anphong Vũ Đức Trung, OP., Được Chúa Thương Gọi Về
/ 2557 / Ai Tín
Bà Cố Maria Têrêsa NGUYỄN THỊ RẬU, Sinh năm 1936, Tại Báo Đáp - Bùi Chu - Nam Định, Được Chúa thương gọi về vào lúc 11 giờ 30, ngày 05 tháng 12 năm 2015 Hưởng thọ 80 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố Phalô Trần Quốc Tơn, thân Phụ Cha Fx. Trần Kim Ngọc, OP,, mới qua đời.
Ai Tín: Ông Cố Phalô Trần Quốc Tơn, thân Phụ Cha Fx. Trần Kim Ngọc, OP,, mới qua đời.
/ 1832 / Ai Tín
Ông Cố Phalô Trần Quốc Tơn, Sinh năm 1950, Được Chúa thương gọi về vào lúc 07 giờ 30, ngày 02 tháng 12 năm 2015, Hưởng thọ 66 tuổi. ...
Chương Trình Tang Lễ Cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.
Chương Trình Tang Lễ Cha Tanila Hoàng Đắc Ánh, OP.
/ 6006 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam kính báo: Linh mục TANILA HOÀNG ĐẮC ÁNH, O.P. đã về Nhà Cha lúc 18g50, thứ Năm, ngày 01/10/2015. ...