Ai Tín: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Liên, Thân Mẫu Thầy Vicentê Nguyễn Hoàng, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Liên, Thân Mẫu Thầy Vicentê Nguyễn Hoàng, OP., Đã Về Nhà Cha

/ 380 / Ai Tín
Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Liên,  sinh ngày 14-9-1958 tại Sài Gòn; đã được Chúa gọi về lúc 15g20 ngày 5 tháng 11 năm 2018, hưởng thọ 61 tuổi. THÁNH LỄ AN TÁNG được cử hành lúc 5g00, thứ Năm, ngày 8-11-2018 tại thánh đường giáo xứ Tân Việt, 241bis ...
Ai Tín: Ông Cố Laurensô NINH VĂN MÙI, Thân phụ Cha Laurensô Ninh Tú Toàn, Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Laurensô NINH VĂN MÙI, Thân phụ Cha Laurensô Ninh Tú Toàn, Về Nhà Cha
/ 1262 / Ai Tín
Ông Cố Laurensô NINH VĂN MÙI, Sinh ngày 03-04-1940, tại Nam Định, Đã về nhà Cha lúc 19giờ20, ngày 08 tháng 10 năm 2018, Hưởng thọ 78 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố Vinh Sơn Lâm Văn Xứ, Thân phụ Cha Giuse Lâm Văn Sỹ, Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Vinh Sơn Lâm Văn Xứ, Thân phụ Cha Giuse Lâm Văn Sỹ, Về Nhà Cha
/ 588 / Ai Tín
Ông Cố Vinh Sơn Lâm Văn Xứ, Sinh năm 1933, tại Giao Thủy, Nam Định; Đã về nhà Cha lúc 02 giờ 30 phút ngày 06 tháng 10 năm 2018, hưởng thọ 85 tuổi. ...
Ai Tín: Ba Cố Maria Phạm Thị Tưới, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Văn Phương, OP., đã về nhà cha .
Ai Tín: Ba Cố Maria Phạm Thị Tưới, thân mẫu cha Giuse Nguyễn Văn Phương, OP., đã về nhà cha .
/ 443 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Đức Kitô Tử Nạn và Phục Sinh, Gia đình chúng con trân trọng kính báo: BÀ CỐ MARIA PHẠM THỊ TƯỚI, Sinh năm 1940, Tại Giáo xứ Diêm Điền, Giáo phận Bùi Chu, Đã được Chúa gọi về Nhà Cha lúc 21 giờ 45 phút, Thứ Sáu, ngày 14 tháng 09 ...
Ai Tín: Bà Cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Thân Mẫu Cha Phaolo Nguyễn Văn Quý, OP., Đã Qua Đời.
Ai Tín: Bà Cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Thân Mẫu Cha Phaolo Nguyễn Văn Quý, OP., Đã Qua Đời.
/ 771 / Ai Tín
Bà cố ANNA PHẠM THỊ THẢO, Sinh năm 1925, tại Nghệ An, Đã về nhà Cha lúc 14g00, ngày 06 tháng 07 năm 2018, Hưởng thọ 93 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia, Giáo họ Ngọc Long Giáo xứ Vinh Đức - Gp. Ban Mê Thuột ...
Ai Tín: Ông Cố Giuse Hà Đăng Hương, Thân Phụ Cha Giuse Hà Đăng Hội, OP., Đã Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Giuse Hà Đăng Hương, Thân Phụ Cha Giuse Hà Đăng Hội, OP., Đã Nhà Cha
/ 1575 / Ai Tín
ÔNG CỐ GIUSE HÀ ĐĂNG HƯƠNG Sinh năm 1938 tại Hà Xá, Thái Bình Được Chúa gọi về vào lúc 19giờ 05, ngày 21 tháng 04 năm 2018. Hưởng thọ 80 tuổi. Linh cữu quàn tại tư gia: Tỉnh lộ 768, Thái An, Tân An, Vĩnh Cửu, Đồng Nai. ...
Ai Tín: Ông Cố Phêrô Vũ Đình Hòe, Phụ Thân Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP., đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Phêrô Vũ Đình Hòe, Phụ Thân Cha Giacôbê Vũ Thế Hanh, OP., đã Về Nhà Cha
/ 1958 / Ai Tín
Chúng con kính báo : ÔNG CỐ PHÊRÔ VŨ ĐÌNH HÒE, Sinh năm 1939 tại Khiết Kỷ, Phát Diệm Được Chúa gọi về vào lúc 18 ...
Ai Tín: Bà Cố ANNÊ TRẦN THỊ PHƯỚNG, Thân mẫu thầy Châu Thiên Long, Đã Về Nhà Chúa
Ai Tín: Bà Cố ANNÊ TRẦN THỊ PHƯỚNG, Thân mẫu thầy Châu Thiên Long, Đã Về Nhà Chúa
/ 1896 / Ai Tín
Thánh lễ An táng được cử hành vào lúc 15g00, thứ tư, ngày 24 tháng 01 năm 2018 tại Giáo xứ Xóm Chiếu, Giáo phận Sài Gòn. Sau đó, linh cữu được hỏa táng tại nghĩa trang Đa Phước.   ...
Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita LẠI VĂN ĐẠI, Thân phụ Cha Gioan Baotixita Lại Văn Mười, OP., Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Gioan Baotixita  LẠI VĂN ĐẠI, Thân phụ Cha Gioan Baotixita Lại Văn Mười, OP., Về Nhà Cha
/ 2566 / Ai Tín
Ông Cố Gioan Baotixita LẠI VĂN ĐẠI, Đã về Nhà Cha lúc 3g30 ngày 01 tháng 12 năm 2017 (14 tháng 10 năm Đinh Dậu), hưởng thọ 83 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố Vinh Sơn Phạm Xuân Hiến, Thân Phụ Cha Phụ Tá Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.; Đã Được Chúa Gọi Về
Ai Tín: Ông Cố Vinh Sơn Phạm Xuân Hiến, Thân Phụ Cha Phụ Tá Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.; Đã Được Chúa Gọi Về
/ 3795 / Ai Tín
Ông Cố Vinh Sơn Phạm Xuân Hiến, Thân Phụ Cha Phụ Tá Giám Tỉnh Vinh Sơn Phạm Xuân Hưng, OP.; đã về Nhà Cha lúc 11g15 ngày 11 tháng 11 năm 2017, hưởng thọ 82 tuổi. ...
Ai Tín: Bà Cố Maria PHAN THỊ PHƯỢC, Thân Mẫu Thầy Giuse Phan Ngọc Tiến, OP.; Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Bà Cố Maria PHAN THỊ PHƯỢC, Thân Mẫu Thầy Giuse Phan Ngọc Tiến, OP.; Đã Về Nhà Cha
/ 1236 / Ai Tín
Thánh lễ an táng cầu nguyện cho Bà Cố Maria PHAN THỊ PHƯỢC Vào lúc 07g00, thứ Hai, ngày 25 tháng 09 năm 2017, Tại Thánh Đường Giáo xứ Thánh Nguyễn Duy Khang, Sài Gòn. ...
Ai Tín: Bà cố Maria Phạm Thị Huyền, Thân mẫu Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, OP., Đã Được Chúa Gọi Về.
Ai Tín: Bà cố Maria Phạm Thị Huyền, Thân mẫu Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, OP., Đã Được Chúa Gọi Về.
/ 2290 / Ai Tín
Bà cố Maria Phạm Thị Huyền, Thân mẫu Thầy Gioan Nguyễn Văn Mão, OP., Được Chúa thương gọi về vào lúc 10 giờ 30 ngày, 15 tháng 08 năm 2017, Hưởng thọ 83 tuổi.   ...
Ai Tín: Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Thân Phụ Cha Gioan Võ Khắc Duy, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Thân Phụ Cha Gioan Võ Khắc Duy, OP., Đã Về Nhà Cha
/ 2868 / Ai Tín
Ông Cố Gioan Bosco VÕ NGỌC TRÂN, Được Chúa gọi về vào lúc 20 giờ 20, ngày 14 tháng 06 năm 2017. Tại Katy, Houston. USA. Hưởng thọ 64 tuổi ...
Ai tín: Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Giới, OP., Đã Về Nhà Cha
Ai tín: Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Giới, OP., Đã Về Nhà Cha
/ 2028 / Ai Tín
Ông Cố Vincenté Nguyễn Văn Tú, đã về nhà Cha lúc 15h35, ngày 27 tháng 04 năm 2017. Hưởng thọ 69 tuổi. ...
Ai Tín: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha
Ai Tín: Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha
/ 3657 / Ai Tín
Cha Giuse Nguyễn Ngọc Phi, OP., thuộc Phụ Tỉnh Đa Minh Việt Nam Hải Ngoại, đã được Chúa gọi về Nhà Cha sáng ngày 27 tháng 3, tại Rehab Center, Auburn, WA State, hưởng thọ 67 tuổi. ...
Ai Tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi, Đã Về Nhà Chúa
Ai Tín: Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Thân Phụ Thầy Giuse Nguyễn Văn Nghi, Đã Về Nhà Chúa
/ 1574 / Ai Tín
Ông cố PHÊRÔ NGUYỄN VĂN NGHỊ, Sinh ngày 10.01.1959 tại Kim Sơn, Ninh Bình; Đã về Nhà Cha lúc 6g30 ngày 28 tháng 03 năm 2017, Hưởng dương 58 tuổi. ...
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI - Thân Phụ Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. - Đã Về Nhà Cha
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI - Thân Phụ Cha Giuse Phạm Hưng Thịnh, OP. - Đã Về Nhà Cha
/ 2311 / Ai Tín
Ông cố GIUSE PHẠM VĂN THOẠI Được Chúa thương gọi về vào lúc 23 giờ 00, 24 tháng 11 năm 2016. Hưởng thọ 92 tuổi. Linh cữu quàn tại Tại tư gia 131/6/13 đường Nguyễn Ái Quốc, Tân Phong, Biên Hòa, Đồng Nai ...
Ai Tín: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Thân Phụ Thầy Martinô Nguyễn Quốc Trụ, OP, Đã Về Nhà Cha
Ai Tín: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Thân Phụ Thầy Martinô Nguyễn Quốc Trụ, OP, Đã Về Nhà Cha
/ 1561 / Ai Tín
Trong niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh, gia đình chúng con kính báo: Ông cố GIUSE NGUYỄN VĂN HIỆU, Sinh năm 1939 tại Hà Bắc; Đã về Nhà Cha lúc 4g00 ngày 11 tháng 10 năm 2016. Hưởng thọ 77 tuổi. ...
Ai Tín: Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG, Thân Phụ Cha Giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, OP (Tv. Mân Côi – Gò Vấp)
Ai Tín: Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG, Thân Phụ Cha Giáo Giuse Nguyễn Cao Luật, OP (Tv. Mân Côi – Gò Vấp)
/ 2881 / Ai Tín
Ông Cố ĐAMINH NGUYỄN HỮU RỤNG Sinh năm 1916, tại Liễu Đề, Bùi Chu (Nam Định) Được Chúa thương gọi về vào lúc 19g40, Thứ Hai, ngày 25.07.2016 Hưởng thọ 100 tuổi. ...