28/08/2020 -

Văn Kiện

1233
People pass in front of St. Peter’s Basilica at the end of May 2020. | Credit: Daniel Ibáñez/CNA.

Hôm 27/8/2020, Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn và Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô ở Genève, Thụy Sĩ, đã công bố một văn kiện chung mang tựa đề: “Phục vụ một thế giới bị thương tổn trong tình liên đới liên tôn: Một lời kêu gọi Kitô suy tư và hành động thời đại dịch Covid-19”.

Mục đích văn kiện dài 24 trang này là để khích lệ các Giáo hội và tổ chức Kitô giáo suy tư về tầm quan trọng của tình liên đới giữa các tôn giáo, trong một thế giới bị thương tổn vì đại dịch.

Văn kiện trình bày một nền tảng cho tình liên đới liên tôn có thể soi sáng và củng cố động lực để phục vụ một thế giới không những bị thương vì coronavirus nhưng còn có nhiều thương tích khác. Văn kiện này cũng nhắm được áp dụng cho tín đồ các tôn giáo khác.

Văn kiện nhìn nhận rằng bối cảnh đại dịch hiện nay là một thời điểm để khám phá những hình thức mới của tình liên đới, nghĩ lại một thế giới thời hậu đại dịch. Trong ý hướng đó, tài liệu được chia làm năm phần, suy tư về bản chất của một tình liên đới, được niềm hy vọng Kitô nâng đỡ và cống hiến một căn bản Kitô để thực thi tình liên đới giữa các tôn giáo, một số nguyên tắc chủ yếu và một loạt những đề nghị để suy tư và tiến đến những hành động cụ thể.

Đức Hồng y Miguel Ángel Ayuso Guixot, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn, cho biết việc phục vụ và tình liên đới Kitô trong một thế giới bị thương tổn đã nằm trong chương trình hành động từ năm ngoái của Hội đồng này của Công giáo, với Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, một tổ chức qui tụ hơn 440 Giáo hội Kitô không Công giáo. Đại dịch Covid-19 đã thúc đẩy dự án ấy tiến vào một hoạt động, như một câu trả lời vừa có tính chất đại kết và có tính chất liên tôn, xét vì đại dịch đã cho thấy sự thương tổn và mong manh của thế giới chúng ta, do đó, câu trả lời chúng ta mang lại cũng phải có đặc tính bao gồm liên đới, cởi mở đối với tín đồ các tôn giáo và truyền thống khác, cũng như những người thiện chí, lý do vì đại dịch liên hệ tới toàn thể gia đình nhân loại.”

Linh mục giáo sư Ioan Sauca, thuộc Chính thống Rumani, quyền Tổng thư ký Hội đồng đại kết các Giáo hội Kitô, nhận xét rằng đối thoại liên tôn là điều sinh tử để chữa lành và săn sóc lẫn nhau trên bình diện hoàn cầu. Đối thoại liên tôn không những giúp làm sáng tỏ các nguyên tắc đức tin và căn tính của chúng ta như Kitô hữu, nhưng còn mở rộng sự hiểu biết của chúng ta đối với những thách đố, những giải pháp sáng tạo và những điều khác nữa.

G. Trần Đức Anh, O.P.

(Rei 27-8-2020)

114.864864865135.135135135250