15/04/2015 -

Văn Kiện

6605
… Về hiệu quả, các sứ điệp không mang lại bình an tâm hồn, nhưng gieo rắc sự sợ hãi hoang mang cho nhiều tín hữu. Vì thế, các tín hữu Công giáo sẽ không đọc, không phổ biến và không rao giảng các “Sứ điệp từ trời” này.

Xem Thêm Các Bài:

1. Nhận Định Về Phong Trào "Sứ Điệp Từ Trời"

2. Nhận Định Hiện Tượng “Sứ Điệp Từ Trời” Của “Maria Divine Mercy” Qua Lăng Kính Thần Học Tín Lý


 

114.864864865135.135135135250