01/04/2024 -

Tu viện

600
TU VIỆN RẤT THÁNH MÂN CÔI – GÒ VẤP
90 Nguyễn Thái Sơn, p. 3, Q. Gò Vấp, Tp. HCM.


Tu xá Rất Thánh Mân Côi được thiết lập do nghị định của BTTQ Michel Browne ngày 30/01/1956 (Prot. N.18/56), sau khi đã có sự đồng ý của Bản quyền địa phương bằng văn thư ngày 02/12/1955, và sự chấp thuận của Thánh Bộ Truyền Bá Đức Tin ngày 17/01/1956 (Prot. N.233/56) và của Thánh Bộ Tu sĩ ngày 19/01/1956 (Prot.10883/56).

Ngày 09/5/1958, BTTQ Michel Browne nâng tu xá thành tu viện (Prot. N.18/56/48). Ngày 14/5/1958, tập viện được thành lập tại đây (Prot. N.18/56), với sự đồng ý của Thánh Bộ Tu sĩ ngày 12/5/1958 (Prot. N.2195/58), cho đến 1961 thì chuyển ra Vũng Tàu.

Ngày 22/04/1961, Tu viện trở lại cấp Tu xá theo nghị định của BTTQ Michel Browne (Prot. N.36/57). Năm 1963, trường đệ tử từ Vũng Tàu được dời về đây theo hiệu lực của Văn thư ngày 16/6/1963 của Bề trên Giám tỉnh, cho đến 1990 thì dời về Phụ xá Gia Thịnh, Bình Phước. 

Ngày 16/06/1965, BTTQ Aniceto Fernandez nâng Tu xá trở lại thành Tu viện (Prot. N.18/56-65).

Ngày 27/08/1967, Giáo xứ Mân Côi được thành lập, theo hợp đồng với Toà Tổng giám mục Sài Gòn ngày 03/01/1967.

Ngày 14/12/1986, tu sĩ Gioakim Nguyễn Văn Liêm, Đại diện BTTQ ký quyết định mở lại Học Viện tại đây.

Ngày 06/11/2003, Bộ Giáo Dục Công Giáo đã chấp thuận cho Học viện - Trung Tâm Học Vấn Đa Minh được sát nhập với Phân Khoa Thần học, Đại Học Giáo Hoàng và Hoàng Gia Santo Tomas (UST), Manila, Philippines.

Các vị Bề trên Tu xá Mân Côi:
 Giuse Đoàn Thiệu (1956 – 1958)
 Nguyễn Triền Miên (1961 – 1965)

Các vị Bề trên Tu viện Mân Côi:
 Giuse Đoàn Thiệu (1958 – 1961)
 Phêrô Nguyễn Triền Miên (1965 – 1968)
 Giêrônimô Phạm Quang Tự (1968 – 1971 )
 Giuse Chu Đức Cung (1971 – 1974)
 Giuse Lưu Đức Mẫn (1974 – 1977)
 Giuse Đinh Châu Trân (1977 – 1983)
 Giuse Trần Quang Thiện (1983 – 1990)
 Ignacio Nguyễn Ngọc Rao (1990 – 1993)
 Gioan Baotixita Nguyễn Đăng Trực (1993 – 1996)
 Giuse Đỗ Ngọc Bảo (1996 – 1999)
 Giuse Phạm Quang Sáng (2000 – 2006)
 Giuse Nguyễn Tất Trung (2006 – 2012)
 Giuse Trần Quang Thiện (2012 – 2015)
 Giacôbê Phạm Văn Phượng (2015 – 2021)
 Đa Minh Dương Hoàng Lộc (2021 – … )
Tu viện được chụp vào năm 1969/1970
 
Tu viện được chụp vào năm 1992/1993
114.864864865135.135135135250