18/11/2023 -

Tu viện Tu xá

992

Đây là kỳ tĩnh tâm đầu tiên của anh em Đa Minh được tổ chức tại “nhà mẹ” Tu xá Đa Minh - Phượng Mao - Bắc Ninh. Dịp tĩnh tâm lần này quy tụ về đây hơn 10 linh mục hiện đang phục vụ tại Hải Dương, Bắc Ninh (Giáo xứ Phượng Mao), Yên Bái, Hà Nội… một số anh em vắng mặt vì đã tham gia tuần tĩnh tâm của giáo phận mà anh em đang phục vụ và ở nhà phục vụ.

Mở đầu tuần tĩnh tâm, sau lời chào mừng của cha Tu xá trưởng Phêrô Nguyễn Văn Thủy, OP;  cha Lê Văn La Vinh, OP – người hướng dẫn tĩnh tâm – đã nói lên ý nghĩa của tuần tĩnh tâm với các tham dự viên, đồng thời cũng mời các tham dự viên trong tuần tĩnh tâm này cùng bước vào phòng trưng bày các “sản phẩm tâm linh” bằng nhiều đề tài suy niệm với những suy tư và ý tưởng khác nhau để mỗi người tự chọn lựa điều hữu ích, rút tỉa và và áp dụng cho chính bản thân trong sứ vụ của mỗi người.
Vì các tham dự viên đều là linh mục, phó tế, và đang làm việc tại vùng đất truyền giáo nên cha giảng phòng khơi gợi lại nơi anh em căn tính đời tu với tất cả những gì làm nên đời tu… và sứ vụ truyền giáo mà anh em đang phải thực hiện tại vùng đất Bắc này trong tư cách là một linh mục… nhờ đó anh em như nóng lên, như sáng hơn để có được tinh thần mới, cung cách mới trong sứ vụ sau kỳ tĩnh tâm này.


Trong dịp này, cộng đoàn Phượng Mao có sự hiện diện của cha Trần Kim Ngọc, OP -  đặc trách Kinh Mân Côi của Dòng - cũng về tĩnh tâm chung, nhờ đó  anh em cũng được nghe và suy niệm thêm đề tài về Kinh Mân Côi do cha Trần Kim Ngọc trình bày.

Mỗi lần tĩnh tâm là một dịp hội ngộ huynh đệ. Cho nên niềm vui gặp gỡ, sự thân ái chân thành trong những ngày này bên mâm cơm, bên chén trà, giờ chơi thể thao cũng như những buổi trao đổi mục vụ như một cơ hội tốt để anh em hiểu nhau hơn, chia sẻ cho nhau và cùng tìm ra hướng đi trong sứ vụ trong tương lai.
Những hạn chế này, những khó khăn cản trở này cũng như những ưu tư thao thức mà anh em trao đổi cho nhau có lẽ là chưa có được đáp số; nhưng việc được chia sẻ, trình bày giúp cho tình huynh đệ và tinh thần tông đồ của anh em như được hâm nóng hơn, đồng tâm đồng lòng hơn với nhiều quyết tâm hơn trong sứ vụ của mỗi người.


Tuần tĩnh tâm kết thúc trong thánh lễ mừng kính thánh Giám mục Hermosilla Liêm, OP. Bổn Mạng tu xá Phượng Mao.

Sau đó anh em chia tay nhau “xuống núi” và mỗi người trở về nhiệm sở của mình.
Xin Chúa chúc lành cho công việc và sứ vụ của anh em Đa Minh tại vùng đất phương Bắc này.
 
Bắc Ninh, trung tuần tháng 11/2023
Franco Lê Văn
114.864864865135.135135135250