17/10/2023 -

Tu viện Tu xá

1147
Vào lúc 08 giờ sáng ngày 14/10/2023 vừa qua, Tu viện Thánh Vinh Sơn Liêm Dĩ An đã tổ chức buổi Thường huấn Tu viện tháng 10/2023.


Cha hướng dẫn trong buổi Thường huấn Tu viện lần này là Cha Giuse Phạm Đức Dũng, SCJ với chủ đề “Ứng xử cảm xúc trong đời sống cộng đoàn”.
Trong phần chia sẻ, Cha Giuse đã giúp cho cộng đoàn nắm bắt được những tiến trình tâm lý trong cách ứng xử của mỗi cá nhân. Đồng thời, Cha cũng giúp cho cộng đoàn nhận ra được những dấu chỉ hay biểu hiện xảy ra trong suốt quá trình hoạt động của cảm xúc nơi con người. Để từ đó, mỗi người có thể có khả năng nhận diện và điều chỉnh hành vi cảm xúc của mỗi người sao cho phù hợp trong nhiều hoàn cảnh khác nhau, đặc biệt nơi đời sống chung.


Hơn nữa, từ những gợi mở ở trên và cách riêng trong đoạn Tin Mừng theo thánh Gioan (Ga 8,2-11), Cha đã cùng với anh em trong Tu viện đưa ra những trường hợp cụ thể để phân tích các chiều hướng của cảm xúc, những ảnh hưởng hay tác động khiến cho cảm xúc của con người thay đổi.


Và để đúc kết cho phần trình bày và chia sẻ, Cha đã gợi hứng cho anh em trong Tu viện suy nghĩ thêm về cách thức để giúp nhau sống sao cho hài hòa nơi các mối tương quan của cộng đoàn.


 
Truyền Thông Tu viện
114.864864865135.135135135250