23/05/2024 -

Tu viện Tu xá

2079
Sáng nay, các anh em trong tu viện thánh Giuse cử hành phụng vụ Giờ kinh và dâng Thánh lễ Tạ ơn cùng với cha cố Giuse Trần Quang Thiện mừng thượng thọ bát tuần (23/5/1944). Cha Micaen Trần Văn Thành chủ sự Thánh lễ và thầy phó tế Phanxicô X. Nguyễn Quốc Vinh giảng lễ. Sau thánh lễ, cha bề trên cùng các anh em chúc mừng cha Cố Giuse. Đáp lại, cha Cố cám ơn cha bề trên và anh em.
 Tuổi đời và tuổi tu của cha Cố trong Tỉnh dòng hiện nay được xem là hiếm. Theo Niên Giám 2024, cha Cố ở vị trí thứ 8. Cha Cố hiện được bổ nhiệm vào tu xá thánh Đa Minh, Đà Lạt. Cách đây gần 1 năm cha Cố bị tai biến, phải nằm viện điều trị nhiều ngày. Từ trước Tết, cha Cố về tu viện thánh Giuse để tiện cho tập vật lý trị liệu và gia đình trợ giúp nhà Dòng chăm sóc cho cha Cố.

Cha Cố gia nhập tập viện ngày 15/8/1964, lớp tập gồm 13 tập sinh (8 tư giáo và 5 trợ sĩ). Khấn dòng ngày 16/8/1965, lớp khấn gồm: thầy trợ sĩ Phanxicô X. Nguyễn Thành Tâm, anh cả (Chúa gọi về ngày 27/3/2019) và 8 anh em tư giáo. Lãnh chức thánh ngày 08/8/1972 gồm cha Cố, cha Phêrô Hoàng Văn Thiên (Chúa gọi về ngày 17/10/2014), cha Đa Minh Nguyễn Văn Thái, cha Giuse Nguyễn Văn Luật, cha Raphael Nguyễn Văn Chúc, Phêrô Trần Văn Huấn, cha Phaolô Nguyễn Thái Hợp; và cha Giuse Phan Tấn Thành, chịu chức trước vào ngày 02/4/1972. Cha Vinh Sơn Nguyễn Tiến Hải cùng lớp tập với cha Cố, nhưng lãnh chức thánh ngày 14/5/1975, được Chúa gọi về ngày 6/4/1994.
Tính từ năm Tập, cha Cố đã có 60 năm gắn bó với Tỉnh dòng, và đảm nhận nhiều chức vụ, như bề trên tu viện Mân Côi (3 nhiệm kỳ), bề trên tu xá Đa Minh, Đà Lạt (2 nhiệm kỳ); Giám đốc Dòng Ba Đa Minh, Giám đốc đệ tử, Giám đốc cổ võ ơn gọi, v.v. và phục vụ tại Phụ tỉnh Vinh Sơn Liêm, Calgary nhiều năm.

Lời chúc mừng và nguyện ước của anh em dành cho cha Cố hôm nay, như lời của thầy Phó tế trong bài giảng là :
  1. Hôm nay, cha cố được tròn 80 tuổi, tức là cha cố đã được vinh dự xếp vào hàng những người mạnh giỏi ở trong Kinh Thánh. Và điều đặc biệt nhất ở nơi cha cố cũng như những người tuổi già mà Thánh Kinh ca ngợi, đó là: Già cỗi rồi vẫn sinh hoa kết quả, tràn đầy nhựa sống, cành lá xanh rờn.
  2. Mừng thượng thọ của cha Cố hôm nay, chúng con cùng chia sẻ niềm hạnh phúc cao niên mà Chúa ban cho cha Cố, và cầu chúc cha cố cũng vẫn sẽ tiếp tục sinh hoa trái cho cộng đoàn và Giáo hội, vẫn tiếp tục cầu nguyện và cống hiến cho nhà Dòng, và đặc biệt cầu chúc cha Cố tiếp tục cuộc đời, sống đức tin và ơn gọi thánh hiến, đúng như tên gọi Quang Thiện của mình là làm cho ánh quang thánh thiện của Đức Kitô được chiếu toả cho mọi người xung quanh.[Xem bài giảng đầy đủ thầy Phó tế tại đây: 
“Anh em hãy giữ muối trong lòng anh em”]
114.864864865135.135135135250