01/08/2013 -

Tủ Sách Đa Minh

2837
 

 

 

 

 

bia

 

 

Nhập đề

 

Trong tự sắc Porta fidei, mở Năm Đức tin, đức thánh cha Bênêđictô XVI đã đề ra nhiều mục tiêu, trong đó có việc “suy tư về đức tin” để ý thức hơn lòng gắn bó với Đức Kitô, rồi từ đó dẫn đến việc tuyên xưng, cử hành, làm chứng đức tin (x. số 8). Tập sách “Thần học về đức tin” được biên soạn để đáp lại lời mời ấy.

 

Đề tài này sẽ được khai triển theo thứ tự của tiến trình nghiên cứu thần học, gồm ba chặng chính:

 

1. Trước tiên, chúng ta phân tích những đoạn văn Kinh thánh Cựu ước và Tân ước nói về đức tin. Chúng ta sẽ có dịp tìm hiểu những ý nghĩa và chiều kích khác nhau của đức tin: tin như là tin tưởng, phó thác; tin như là chấp nhận mạc khải; nhất là chúng ta sẽ có dịp nghiền ngẫm những mẫu gương sống đức tin, từ ông Abraham trong Cựu ước đến Đức Maria trong Tân ước, xuyên qua nhiều chứng nhân khác (tựa như Môsê, các ngôn sứ, các tông đồ). Bên cạnh đó là những trường hợp của những người “cứng lòng tin”, “kém tin”.

 

2. Tiếp đến, chúng ta sẽ theo dõi việc đào sâu những khía cạnh của đức tin trong lịch sử Hội thánh, từ thời các giáo phụ, trải qua kinh viện thời Trung cổ, rồi những cuộc tranh luận vào thời cận đại đưa đến những tuyên ngôn của công đồng Trentô, Vaticanô I và Vaticanô II, được tiếp nhận vào sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. Đức thánh cha muốn chúng ta trong năm nay hãy học hỏi sách Giáo lý Hội thánh Công giáo để đào sâu nội dung đức tin Kitô giáo. Thiết tưởng chúng ta nên chú trọng đến những đoạn trình bày bản chất và những đặc tính của đức tin ở trong phần nhập đề.

 

3. Chặng thứ ba. Những đoạn văn của sách Giáo lý Hội thánh Công giáo bàn về bản chất và các đặc tính của đức tin (số 142-175) sẽ hướng dẫn chúng ta trong phần suy tư thần học: tìm hiểu bản chất của đức tin, vừa là ân ban của Thiên Chúa vừa là hành vi của con người; đồng thời cũng tìm hiểu sự tăng trưởng đức tin với những bước thăng trầm của nó.

 

 

 

 ---------------------------

 

MỤC LỤC

 

 

 

Phần thứ nhất
KINH THÁNH VÀ VẤN ĐỀ TIN

 

 

Chương Một. CỰU ƯỚC.. 17

 

Mục I. TỪ NGỮ VÀ Ý NIỆM... 17

 

I. Từ ngữ. 17

 

II. Ý niệm.. 19

 

Mục II. CUỘC SỐNG ĐỨC TIN CỦA DÂN CHÚA.. 22

 

I. Abraham.. 29

 

II. Thời Xuất hành. 34

 

III. Đức tin của các ngôn sứ. 46

 

IV. Niềm tin hướng đến tương lai 56

 

 

Chương Hai. TÂN ƯỚC.. 65

 

Mục I. TỪ NGỮ VÀ Ý NIỆM... 66

 

I. Từ ngữ. 66

 

II. Khái niệm.. 67

 

Mục II. NHỮNG BẢN VĂN VỀ ĐỨC TIN TRONG TÂN ƯỚC   72

 

I. Tin mừng nhất lãm.. 73

 

II. Công vụ Tông đồ. 98

 

III. Các thư thánh Phaolô. 102

 

IV. Tin mừng Gioan. 130

 

Kết luận Phần Thứ Nhất.  149

 

I. Tin và không tin. 150

 

II. Đức tin của Đức Giêsu. 153

 

III. Đức tin của Mẹ Maria. 155

 

 

Phần Thứ Hai
THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN TRONG LỊCH SỬ GIÁO HỘI

 

 

Chương Ba. SỰ TIẾN TRIỂN ĐẠO LÝ ĐỨC TIN.. 165

 

Mục I. HỘI THÁNH NGUYÊN THỦY.. 166

 

I. Những hoàn cảnh. 166

 

II. Những mẫu thức đức tin. 170

 

Mục II. THỜI CÁC GIÁO PHỤ: CÁC TÍN BIỂU.. 172

 

I. Khái niệm.. 172

 

II. Phân loại 173

 

III. Các tín biểu đạo lý. 178

 

Mục III. TIN VÀ TÍN ĐIỀU.. 181

 

I. Khái niệm.. 181

 

II. Sự tiến triển đạo lý. 184

 

Chương Bốn. NHỮNG SUY TƯ VỀ BẢN TÍNH ĐỨC TIN.. 189

 

Mục I. THỜI GIÁO PHỤ.. 190

 

I. Đức tin và văn hóa. 191

 

II. Thánh Augustinô. 191

 

Mục II. THỜI TRUNG CỔ.. 195

 

I. Lý trí hỗ trợ cho đức tin: thánh Anselmô. 195

 

II. Ân sủng không phá hủy tự nhiên: thánh Tôma Aquinô. 196

 

III. Lý trí tách rời khỏi đức tin: thuyết duy danh. 199

 

Mục. III THỜI CẬN ĐẠI. 201

 

Mục IV. CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II. 206

 

I. Công đồng Vaticanô II. 208

 

II. Sách Giáo lý Hội thánh Công giáo. 210

 

Mục V. NHỮNG QUAN ĐIỂM THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN TỪ SAU CÔNG ĐỒNG VATICANÔ II  216

 

1/ Chấp nhận những công thức đạo lý. 217

 

2/ Ánh sáng siêu việt 218

 

3/ Tín thác cậy trông. 218

 

4/ Cảm nghiệm tâm linh. 219

 

5/ Vâng phục. 219

 

6/ Hành động. 220

 

7/ Tương quan liên bản vị 220

 

 

Phần Thứ Ba
SUY TƯ THẦN HỌC VỀ ĐỨC TIN

 

 

 

Chương Năm. BẢN CHẤT ĐỨC TIN.. 225

 

Mục I. TRONG THÁNH LINH.. 226

 

A. Hồng ân đức tin. 227

 

B. Tác động của Thánh Linh. 229

 

C. Ân sủng và tự do. 231

 

D. Đức tin và tín ngưỡng. 233

 

Mục II. VỚI ĐỨC KITÔ.. 234

 

I. Christus solus. 235

 

A. Đức tin và lý trí 237

 

B. Đức tin và ý chí 242

 

II. Christus caput Ecclesiae. 246

 

A. Hội thánh thông truyền đức tin. 247

 

B. Hội thánh tuyên xưng đức tin. 251

 

Mục III. ĐẾN CHÚA CHA.. 255

 

I. Tin như “hành vi” và như “nhân đức”. 256

 

II. Tin là một nhân đức hướng về Chúa. 257

 

III. Đức tin và ơn cứu rỗi 260

 

Chương Sáu. NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA ĐỨC TIN.. 263

 

Mục I. ĐỨC TIN TRƯỞNG THÀNH.. 264

 

I. Sự tăng trưởng đức tin dựa theo thần học cổ điển. 265

 

II. Những chặng tiến triển đức tin dựa theo tâm lý học. 268

 

III. Thanh luyện đức tin qua đêm tối 273

 

Mục II. THỰC HÀNH ĐỨC TIN.. 282

 

I. Những nghĩa vụ kèm theo việc thực hành đức tin. 282

 

II. Những tội trái nghịch đức tin. 286

 

III. Não trạng văn hóa thời đại 291

 

Kết luận. 299

 

Thư tịch. 305

 

1. Từ điển. 305

 

2. Sách. 306

 

-----------------------------

 

 

Sách được phát hành tại các nhà sách Công Giáo

 

 

114.864864865135.135135135250