02/11/2023 -

Trung tâm Mục vụ

1217
LỄ 01 – 05g00 : CẦU NGUYỆN CHO TỈNH DÒNG VÀ TU VIỆN
Chủ tế : LM. PHANXICÔ XAVIÊ BÙI QUANG THẢNH, OPLỄ 02 – 07g30 : CẦU NGUYỆN CHO GIÁO PHẬN VÀ KHÁCH HÀNH HƯƠNG
Chủ tế : ĐỨC CHA GIUSE ĐINH ĐỨC ĐẠOLỄ 03 – 10g00 : CẦU NGUYỆN CHO CÁC GIA ĐÌNH
Chủ tế : ĐỨC TỔNG GIÁM MỤC GIUSE NGUYỄN NĂNGLỄ 04 – 14g30 : CẦU NGUYỆN CHO BỆNH NHÂN VÀ NGƯỜI ĐAU KHỔ
Chủ tế : LM. VINH SƠN PHẠM XUÂN HƯNG, OPLỄ 05 – 16g30 : CẦU NGUYỆN CHO ƠN GỌI LINH MỤC VÀ TU SĨ
Chủ tế : ĐỨC CHA GIOAN ĐỖ VĂN NGÂNLỄ 06 – 19g30 : CẦU NGUYỆN CHO GIỚI TRẺ
Chủ tế : LM. GIUSE PHẠM QUỐC VĂN, OP
 
114.864864865135.135135135250