17/01/2017 -

Tỉnh dòng

1789

Ngày kết thúc Năm Thánh rơi vào những ngày giáp Tết tại Việt Nam nên việc tổ chức Lễ bế mạc trọng thể cho toàn thể Gia đình Đa Minh Việt Nam xem ra không thuận tiện và sẽ khó quy tụ được đông đảo các thành phần tham dự. Vậy xin quý Bề trên và Anh em cử hành Lễ bế mạc Năm Thánh tại các cộng đoàn vào thời điểm thích hợp.T
ải bản van phụng vụ Nghi thức và Thánh Lễ Bế mạc, Click tại đây


 

114.864864865135.135135135250