15/10/2023 -

Tỉnh dòng

1382

Tiếp nối Diễn đàn số 1 đã được tổ chức tại Tu viện Mân côi Gò Vấp ngày 16/9/2023, theo sắp xếp của Ban tổ chức Tỉnh hội 2023, Diễn đàn số 2 đã được tổ chức tại Hội trường Trung tâm Học vấn Sedes Sapientiae - Tu viện thánh Anbetô Cả ngày 14/10/2023. Hiện diện trong Diễn đàn hôm nay có Cha Giám tỉnh Tôma Aquinô Nguyễn Trường Tam, Cha phụ tá Giám tỉnh, Cha trưởng ban tổ chức Tỉnh hội, và đông đảo Quý Cha và Quý Thầy trong Tỉnh Dòng.
Diễn đàn số 2 gồm ba bài thuyết trình:


Đề tài 1: “Tuyên khấn cho Sứ vụ Giảng thuyết” do Ts. Giuse Nguyễn Cao Luật, OP., trình bày. Trong phần thuyết trình, Cha Giuse đã khởi đi từ những thống kê về số lượng tu sĩ toàn Dòng cũng như của Tỉnh Dòng Đa Minh Việt Nam. Những con số đẹp nói lên “hành trình ân phúc” của Dòng nói chung, và Tỉnh Dòng Việt Nam nói riêng. Qua đó, Cha đặt lên câu hỏi đầy thao thức và hi vọng: Chúng ta đã và sẽ làm gì với những con số này? Đi vào trọng tâm của đề tài, Cha Giuse đã trình bày về nét độc đáo trong linh đạo Đa Minh với điểm nhấn về việc tuyên khấn với những câu hỏi đặt ra cho các tu sĩ của Dòng: Làm thế nào để lời chúng ta tuyên khấn có thể trở thành nguồn mạch đời sống và sức năng động, nâng đỡ việc giảng thuyết của chúng ta? Làm thế nào để con số đông đảo các anh em đã tuyên khấn của chúng ta có thể thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng? Sứ vụ giảng thuyết của chúng ta hôm nay sẽ là gì và như thế nào? Sau cùng, Cha Giuse đã nói lên tính chất trọng yếu của lời tuyên khấn: “Vâng, tất cả chúng ta đều đã tuyên khấn để thi hành sứ vụ. Chúng ta tuyên khấn không phải chỉ để mình thuộc về một dòng tu, nhưng thuộc về dòng tu ấy với một sứ mạng là loan báo Tin Mừng đến tận cùng thế giới. Sứ mạng này được thể hiện qua việc giảng thuyết.”


Đề tài 2:
“Hồn Tông đồ nơi Anh em Đa Minh” do Ts. Giuse Võ Viết Cường, OP., đặc trách Ban tông đồ của Tỉnh Dòng, và là Chánh xứ Giáo xứ Minh Đức, trình bày. Trải qua kinh nghiệm những năm tháng đặc trách Ban tông đồ của Tỉnh Dòng, và hiện nay đang đảm nhiệm vai trò coi sóc Giáo xứ, Cha Giuse đã trình bày về những thao thức, những nét riêng về khía cạnh mục vụ của anh em Đa Minh, đặc biệt là sứ vụ tông đồ của Cha hiện nay. Kinh nghiệm ấy khởi đi từ lòng nhiệt thành, mức độ dấn thân và tinh thần ra đi đến vùng ngoại biên. Đối với anh em Đa Minh, “hồn tông đồ” được bắt nguồn từ tinh thần chiêm niệm, lòng yêu mến Chúa, và nói với Chúa. Được kín múc từ suối mạch thiêng liêng ấy, các tu sĩ Đa Minh không ngại lên đường đến với mọi người, mọi nơi và thi hành sứ vụ tông đồ qua nhiều lãnh vực: dạy học, giảng tĩnh tâm, chăm sóc người nghèo, giải tội, bác ái, cứu trợ,…Kết thúc bài chia sẻ, Cha Giuse ước mong càng có nhiều anh em dấn thân hơn nữa, đặc biệt là các tu sĩ trẻ hiện nay.


Đề tài 3:
“Sử dụng của cải trong tinh thần Huynh đệ và Thanh bần” do Lm. Giuse Phạm Thanh Bình, Đặc trách Caritas Tổng giáo phận Sài Gòn, trình bày. Từ những kinh nghiệm của những năm tháng làm việc ở nước ngoài, và phận vụ đang đảm nhiệm hiện nay, Cha Giuse đã trình bày những dự án mà Ban Caritas Sài Gòn đã và đang thực hiện. Điểm nhấn của bài thuyết trình là việc sử dụng của cải trong tinh thần Huynh đệ với người nghèo, với anh em, với cộng đoàn được gắn kết với lời khấn Khó nghèo của tu sĩ. Làm thế nào để qua việc sử dụng của cải, và qua việc làm Bác ái – Từ thiện, chúng ta diễn tả tinh thần chứng tá của người Kitô hữu và hình ảnh sống động của các Tu sĩ giữa lòng Giáo hội và xã hội. Kết thúc bài chia sẻ, Cha giám tỉnh, đại diện toàn Tỉnh dòng, gửi lời cảm ơn Cha Giuse, và các thuyết trình viên.Diễn đàn 2 của Tỉnh hội kết thúc vào lúc 11h30 với bữa tiệc huynh đệ tại trung tâm.
Nguyễn Năng, OP.
114.864864865135.135135135250