16/05/2016 -

Tỉnh dòng

3857

Ủy ban Năm Thánh Tỉnh Dòng tổ chức chuyến hành hương “Con đường của Thánh Đa Minh” theo chỉ dẫn của Trung Ương Dòng như một hoạt động chính thức của việc cử hành Năm Thánh mừng 800 năm thành lập Dòng chúng ta. Chuyến hành hương “Con đường của Thánh Đa Minh” sẽ khởi hành tại Sài Gòn từ ngày 02 tháng 10 năm 2016 và kết thúc vào ngày 14 tháng 10 năm 2016.
Kính mời quý độc giả tham khảo và đăng ký!

114.864864865135.135135135250