19/03/2024 -

Tỉnh dòng

485
Nhân dịp mừng kỷ niệm 57 năm thành lập Tỉnh dòng, các anh em Đa Minh cùng xem lại vài hình ảnh tư liệu:
 Và xem thêm bài viết đăng đầy đủ hơn hình ảnh ghi lại biến cố quan trọng này.

Tỉnh dòng được thành lập với danh hiệu “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO”. Nhưng Lịch phụng vụ của Hội thánh lại không có ngày mừng lễ Đức Mẹ với tước hiệu tước hiệu này. Vì vậy, Tỉnh dòng đã xin Toà thánh cho phép  mừng LỄ ĐỨC MARIA “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO” - BỔN MẠNG TỈNH DÒNG vào ngày lễ Đức Mẹ Sầu bi, quen gọi là Đức Mẹ Bảy sự, được cử hành vào thứ Sáu của Tuần Thương Khó, trước Chúa Nhật Lễ Lá. Ngày 29/01/1967, Bộ Nghi Thức Thánh ra sắc lệnh chấp thuận thỉnh cầu của Tỉnh dòng Đa Minh Việt Nam (x. Phụ trương XII, Công vụ Tỉnh hội 1969). Nhưng chỉ 2 năm sau, năm 1969, Lễ Đức Mẹ Sầu bi mừng vào thứ Sáu Tuần Thương Khó (thiết lập năm 1725) bị huỷ bỏ, Lịch phụng vụ Giáo hội chỉ còn giữ lại ngày Lễ Đức Mẹ Sầu bi mừng vào ngày 15/9, được Đức Piô V thiết lập vào năm 1912. Lý do của sự huỷ bỏ này là do không muốn cử hành cùng một mầu nhiệm hai lần trong một năm.

Sự thay đổi Lịch phụng vụ chung cũng kéo theo sự thay đổi ngày mừng lễ Bổn mạng Tỉnh dòng. Công vụ Tỉnh hội 1985 (số 27) uỷ nhiệm “cha bề trên Giám tỉnh xin phép Tòa Thánh dời lễ quan thầy Tỉnh Dòng vào lễ Đức Mẹ sầu bi (ngày 15.9)”. Với văn thư phúc đáp, đề ngày 23/01/1986, Tổng quyền Damian Byrne đã chấp thuận thỉnh cầu của Tỉnh hội 1985 (x. Phụ trương II, Tỉnh hội 1990).

Như vậy, Phụng vụ riêng của Dòng, NGÀY 15/9 sẽ phải được ghi LỄ ĐỨC MARIA “NỮ VƯƠNG CÁC THÁNH TỬ ĐẠO” – BỔN MẠNG TỈNH DÒNG, và theo lịch phụng vụ chung của Hội thánh, thì trùng vào ngày mừng Lễ Đức Mẹ Sầu Bi.

Nhân nhắc lại danh hiệu của Tỉnh dòng, xin mời anh em Đa Minh cùng đọc lại bài thuyết trình "Nữ vương các thánh tử đạo hay Nữ vương các chứng nhân?" của fr. Giuse Phan Tấn Thành nhân dịp mừng Bổn mạng Tỉnh dòng năm 2021.
114.864864865135.135135135250