24/01/2022 -

Tiếng nói Đức giáo hoàng

552

Sáng thứ Năm 20/01, trong buổi tiếp kiến Hiệp hội quốc gia các nhà thầu xây dựng Ý, nhân kỷ niệm 75 hoạt động, Đức Thánh Cha mời gọi các thành viên của Hiệp hội cần phải chú ý đến những vấn đề: “Cạnh tranh và minh bạch; trách nhiệm và bền vững; đạo đức, hợp pháp và an toàn”.

Ngọc Yến - Vatican News

Trước hết về “Cạnh tranh và minh bạch”, Đức Thánh Cha nhắc nhở các thành viên của Hiệp hội đừng để tiêu chuẩn duy lợi lộc của thị trường thúc đẩy tới chỗ cạnh tranh thiếu lương thiện rồi loại bỏ người khác. Ngài cảnh báo rằng khi điều này xảy ra sẽ làm suy yếu niềm tin trong cấu trúc xã hội, vốn làm cho thị trường hoạt động bình thường. Cạnh tranh phải là động lực để thực hiện tốt hơn, chứ không phải là mong muốn thống trị hoặc loại trừ. Đây là lý do tại sao tính minh bạch trong quá trình ra quyết định và lựa chọn kinh tế là điều cơ bản.

Tiếp đến, Đức Thánh Cha nói về “trách nhiệm và bền vững”. Ngài nhấn mạnh: “Trong lĩnh vực xây dựng, điều cần thiết là sử dụng các vật liệu mang lại sự an toàn cho con người, đồng thời, cần phải tránh khai thác bóc lột môi trường, làm cho một số lãnh thổ bị khai thác quá nhiều.”

Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắc lại tầm quan trọng của “đạo đức, tính hợp pháp và an toàn”. Ngài lưu ý rằng năm ngoái có nhiều người chết tại nơi làm việc. Họ không phải là con số, họ là những con người thực sự. Nếu người ta xem an toàn tại nơi làm việc như một cái giá phải trả, thì người ta bắt đầu từ một tiền đề sai lầm. Tài sản thực sự là con người: không có họ thì không có cộng đồng lao động, không có doanh nghiệp, không có nền kinh tế. An toàn tại nơi làm việc có nghĩa là gìn giữ nguồn nhân lực, vốn có giá trị vô giá trước mắt Thiên Chúa và doanh nhân chân chính.

Đức Thánh Cha kết luận: “Vì điều này, tính hợp pháp phải được coi là một sự bảo vệ tài sản cao nhất, đó là con người. Làm việc trong sự an toàn cho phép mọi người thể hiện những gì tốt nhất của mình trong khi kiếm lương thực hàng ngày”.

 Nguồn: https://www.vaticannews.va/vi/pope/news/2022-01/dtc-phanxico-lao-dong-ton-trong-khong-con-so.html

114.864864865135.135135135250