09/07/2019 -

Thánh dòng Đa Minh

1560

Ngày 5 tháng 7 năm 2019, ngay trước thềm Tổng hội Biên Hòa 2019, Đức Thánh Cha Phanxicô đã tôn phong chân phước Bartolomeo Fernandes des Martires O.P. lên hàng hiển thánh.

Thánh nhân sinh ngày 3/5/1514tại Verdela, gần Lisbon, Bồ Đào Nha, nhận tu phục Dòng Anh Em Giảng Thuyếtngày 11/11/1528 và tuyên khấn trọng thể ngày 20/11/1529. Từ 1538-1557 ngài là giáo sư triết học và thần học rồi được bổ nhiệm tổng giám mục Braga ngày 27/1/1559.

Ngài là môn đệ của nhà thần học thời danhLuis De Granada(1504-1588) cũng là một tu sĩ Đa Minh. Từ năm 1561-1563 ngài tham dự công đồng chung Trento cách tích cực với 268 đề xướng và trở thành cộng sự viên của thánh Carolo Borromeo. Ngài rất được kính trọng giữa các nghị phụ công đồng bởi tư tưởng thần học và đời sống thánh thiện của ngài.

Năm 1567, ngài triệu tập công đồng giáo tỉnh để thực thi các quyết định của công đồng Trento nhằm khôi phục kỷ cương Giáo hội và canh tân đời sống luân lý nơi các linh mục và các tín hữu. Khi nạn dịch và nạn đói lớn xảy ra, thánh nhân đã cho thấy lòng bác ái và lòng nhân từ trổi vượt của ngài đối với đoàn chiên. Ngài xây dựng hàng loạt bệnh xá và nhà tế bần cho các bệnh nhân và người nghèo.

Sau 23 năm coi sóc tổng giáo phận Braga, năm 1582 thánh nhân xin từ nhiệm để rút lui vào đời sống cô tịch trong tu viện, tuy cũng có những lần được mời đi giảng dạy.

Thánh nhân qua đời ngày 16/7/1590 tại Viana do Castelo, hưởng thọ 76 tuổi. Ngài đã để lại một số tác phẩm về giáo lý và về đời sống thiêng liêng.

Ngày 4/11/2001, Đức Gioan Phao lô II tôn phong ngài lên hàng chân phước.

Vinh Hưng tổng hợp
 
114.864864865135.135135135250