11/03/2024 -

Thần học

338
Sau Chúa Nhật Laetare, các bài đọc phụng vụ trong tuần tiếp tục giúp chúng ta cử hành niềm vui cứu độ. Bài đọc I của ngày thứ hai trong Tuần IV Mùa Chay trích sách ngôn sứ Isaia (65,17-21), vị Ngôn sứ phác hoạ khung cảnh Xion được tái thiết. Thiên Chúa sẽ sáng tạo Giêrusalem nên thành  “trời mới đất mới”. Thiên Chúa vui vì cuộc sáng tạo của Người: “vì Giêruasalem Ta sẽ hoan hỷ, vì dân Ta, Ta sẽ nhảy mừng”. Và chính nơi đây – Giêrusalem mới, dân của Thiên Chúa được sống trong niềm vui của Người.

Niềm vui Thiên Chúa là “niềm vui của tình yêu - amoris laetitia”, niềm vui của sự trao tặng người Con Một cho nhân loại, “để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời” (Ga 3,16). Niềm vui Thiên Chúa cũng là niềm vui của hiệp thông Ba Ngôi, hiệp thông trong bản tính, đồng thời trong mọi hoạt động sáng tạo và cứu độ. Niềm vui Thiên Chúa là niềm vui được ở cùng con người.

Niềm vui của Thiên Chúa là nguồn mạch của niềm vui con người. Những ai tin vào Đấng được dương cao trên thập giá, thì bắt gặp được niềm vui ơn cứu độ của đời mình (x. Ga 3,14); và niềm vui ấy lại còn được “trở nên trọn vẹn” khi Người từ cõi chết sống lại (x. Ga 16,24), cho con người được dự phần vào sự phục sinh của Người và ở mãi với con người cho đến ngày tận thế (x. Mt 28,20).

Niềm vui “Ngày Chúa Nhật - Ngày của Chúa” được tiếp tục trong từng ngày sống và trong từng nhịp sống, các Kitô hữu sống niềm vui Thiên Chúa trong các cử hành phụng vụ, được hưởng nếm trước niềm vui đời đời cùng các thánh trên Thiên Quốc. Và họ cũng sống niềm vui trở nên người thân cận của anh chị em mình, của sự trao tặng chính mình và phục tha nhân, v.v.. Trong tất cả, người Kitô hữu sống niềm vui trong hy vọng, đón đợi ngày hồng phúc, ngày Đức Kitô đến và nói: “hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh” (Mt 25, 21.23).

Viên sĩ quan hôm nay đã xin và ông đã gặp được niềm vui của Đấng ban ơn cứu độ, mà không chỉ cho mình, cả còn cho cả gia đình ông (x. Ga 4,46-54). Đức Giêsu trong lời từ biệt đã nhắn nhủ các môn đệ của Người: “Cứ xin đi, anh em sẽ được, để niềm vui của anh em nên trọn vẹn.” – Vậy, lạy Chúa, xin thêm đức tin cho chúng con!
 

Để có thêm chất liệu cho suy tư và chiêm niệm trong tuần này, kính mời quý độc giả đọc các bài viết về THẦN HỌC NIỀM VUI của cha Phan Tấn Thành được đăng trên website này:
 
114.864864865135.135135135250