15/03/2024 -

Ta khát

206
Bài Ðọc I: Gr 31, 31-34 - Ta sẽ lập một giao ước mới, và không còn nhớ đến lỗi lầm của dân Ta nữa.

Ðáp Ca: Tv 50, 3-4. 12-13. 14-15 - Lạy Chúa Trời, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng.

Bài Ðọc II: Dt 5, 7-9 - Đức Ki-tô đã học biết thế nào là vâng phục, và trở nên nguồn ơn cứu độ vĩnh cửu.

Tin Mừng: Ga 12, 20-33 - Nếu hạt lúa gieo vào lòng đất chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác.
114.864864865135.135135135250