11/05/2024 -

Ta khát

389
"Hãy xây nên nhịp cầu dẫn đưa những người chưa biết Chúa, bước theo và tìm gặp Ngài, để họ không những được sống trong ơn nghĩa của Chúa, mà chính họ cũng trở nên những nhân chứng sống động về tình yêu Thiên Chúa giữa cuộc đời."

114.864864865135.135135135250