03/03/2024 -

Ta khát

181
Bài đọc I : Xh 20,1-17 - Lề Luật đã được Thiên Chúa ban qua ông Mô-sê

Bài đọc II : 1Cr 1,22-25 - Chúng tôi rao giảng một Đấng Ki-tô bị đóng đinh, điều mà người ta coi là ô nhục, nhưng đối với những ai được kêu gọi, thì đó là sự khôn ngoan của Thiên Chúa.

Tin Mừng: Ga 2,13-25 - Cứ phá huỷ đền thờ này đi ; nội ba ngày, tôi sẽ xây dựng lại.

114.864864865135.135135135250