08/03/2024 -

Ta khát

175
Bài Ðọc I: 2Sb 36, 14-16. 19-23 - Chúa đày ải và giải phóng dân để bày tỏ cơn thịnh nộ và lòng thương xót.

Bài Ðọc II: Ep 2, 4-10 - Anh em đã chết vì phạm tội, nhưng được cứu độ nhờ ân sủng.

Phúc Âm: Ga 3, 14-21 - Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ.

114.864864865135.135135135250