31/12/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

2029


THỨ SÁU
- NĂM SỰ THƯƠNG 

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
CẦU XIN CHÚA THÁNH THẦN (hát)
1. Cầu xin Chúa Thánh Thần, Người thương thăm viếng hồn con. Ban xuống cho con hồng ân chan chứa, trau dồi cho đáng ngôi thánh đường. 
ÐK. Nguyện xin Chúa Ngôi Ba, đoái nghe lời con thiết tha. Tình thương mến ấp ủ con ngày đêm, nhuần thấm xác hồn tràn lan ơn thiêng. 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Chúa đã chiến đấu để vượt thắng sự sợ hãi nơi chính mình, hoàn toàn tuân theo thánh ý nhiệm mầu của Chúa Cha mà đi con đường khổ nạn (xc. Lc 22,39-46). Xin cho chúng con biết tỉnh ngộ trước những đam mê của tính xác thịt, mà tìm nương ẩn nơi Chúa. Và xin cho những người có quyền cao trong xã hội, biết đem lòng kính sợ mà phụng thờ Ngài, như lời Thánh Vịnh mời gọi:
“Hỡi các vua chúa, hãy biết điều,
thủ lãnh trần gian, nào tỉnh ngộ!
Đem lòng kính sợ mà phụng thờ Đức Chúa,
hãy khiếp run phủ phục dưới chân Người.
Kẻo Chúa nổi lôi đình là các ngươi mạt lộ,
lửa giận của Người giây lát sẽ bừng lên.
Còn những ai ẩn náu bên Người,
thật hạnh phúc dường bao!” (Tv 2,10-13)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Chúa là Chúa cả trời đất, nhưng lại để cho những kẻ canh giữ nhạo báng và đánh đập (xc. Lc 22,63-65). Sao người ta lại hùa nhau ngạo mạn với Đức Chúa như thế, như lời Thánh Vịnh:
“Sao chư dân lại ồn ào náo động?
Sao vạn quốc dám bày kế viển vông?
Vua chúa trần gian cùng nổi dậy,
vương hầu khanh tướng rập mưu đồ
chống lại Đức Chúa,
chống lại Đấng Người đã xức dầu phong vương.” (Tv 2,1-2)
Xin cho con người ngày nay biết nhận ra những lầm lỗi và thói ngạo mạn của mình, mà khiêm nhường nhìn nhận Chúa là Đấng chuộc tội cứu đời. Và xin cho người tín hữu chúng con biết sống sao, để góp phần làm vinh danh Chúa giữa chư dân.
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Là Đấng làm chủ muôn vật muôn loài, đáng lý Chúa phải được đội vương miện cao quý nhất và quý giá nhất cùng với muôn lời tung hô khen ngợi; nhưng ở đây, Chúa lại chấp nhận để cho bọn lính đội mãi gai lên đầu mình cùng với những lời lăng mạ và sỉ nhục (xc. Mt 27,27-31). Đúng ra, Chúa phải được tán dương chúc tụng giữa muôn dân, như lời Thánh Vịnh:
“Tân vương lên tiếng:
Tôi xin đọc sắc phong của Chúa,
Người phán bảo tôi rằng:
‘Con là Con của Cha,
ngày hôm nay cha đã sinh ra Con.
Con cứ xin, rồi Cha ban tặng
muôn dân nước làm sản nghiệp riêng
toàn cõi đất làm phần lãnh địa” (Tv 2,7-8).
Xin cho các nhà lãnh đạo các quốc gia cũng như các nhà khoa học biết dùng quyền chức và kiến thức mà thăng tiến cuộc sống con người, để họ được sống đúng với phẩm giá con người, hình ảnh của Thiên Chúa.
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Thật là tủi thân và tủi nhục cho Chúa khi Chúa phải vác thập giá nặng trên vai mà bước đi với những lời cười nhạo khinh khi của dân chúng và binh lính (xc. Mc 15,21-22). Đúng ra, con đường Chúa đi phải được trải thảm cùng đoàn đoàn lớp lớp tuỳ tùng chỉnh tề với những điệu múa hát ca khen chúc tụng chào đón, như lời Thánh Vịnh:
“Tôn nương hỡi, xin hãy nghe nào,
đưa mắt nhìn và hãy lắng tai,
quên dân tộc, quên đi nhà thân phụ.
Sắc nước hương trời, Quân Vương sủng ái,
Hãy vào phục lạy: Người là Chúa của bà.
Thiếu nữ thành Tia mang lễ tới,
phú hào trong xứ đến cầu ân.” (Tv 44,11-13)
Xin cho những người mang trọng trách trong đạo cũng như ngoài đời, mở lòng cộng tác với ân sủng của Chúa, để giúp đỡ cho dân chúng bớt gánh nặng của khổ đau và nghèo đói... và xin cũng giúp người tín hữu chúng con trung kiên đi theo Chúa trên con đường thập giá của chính mình, với một tình yêu và đức tin mạnh mẽ vào quyền năng thương xót của Ngài.
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
Chúa cả trời đất giờ đây phải chịu treo thân chịu chết nhục nhã trên cây thập tự giá, như một tội nhân (xc. Mt 27,32-38). Đúng ra, muôn dân muôn nước phải ăn mặc chỉnh tề, lòng hoan hỷ tìm đến thờ lạy kính tôn Chúa, như lời Thánh Vịnh:
“Đẹp lộng lẫy, này đây công chúa,
mặc xiêm y dệt gấm thêu vàng,
phục sức huy hoàng, được dẫn tới Quân Vương,
cùng các trinh nữ theo sau hầu cận.
Lòng hoan hỷ, đoàn người tiến bước,
vẻ tưng bừng, vào tận hoàng cung.” (Tv 44,14-16)
Xin Chúa dùng máu và nước đã chảy ra từ Thánh Tâm Chúa mà rửa sạch hết mọi tội lỗi của chúng con, để chúng con xứng đáng hơn với tình yêu cứu độ vô biên mà Chúa đã thực hiện qua cuộc khổ nạn đau thương và hồng phúc của Ngài.
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
KINH ĐỀN TẠ TRÁI TIM CHÚA GIÊSU
Lạy Ðức Chúa Giêsu rất nhân lành, Chúa đã yêu dấu loài người quá bội, mà loài người vô tình tệ bạc, lại còn khinh mạn dể duôi, nay chúng con sấp mình xuống trước bàn thờ Chúa, hết lòng thờ phượng cung kính/ cho được đền vì những sự vô nhân bất nghĩa khắp thiên hạ/ hằng làm sỉ nhục trái tim Chúa hay thương dường ấy.
Song le chúng con nhớ lại, xưa nay chúng con cũng đã lỗi nghĩa cùng Chúa như vậy, thì chúng con hết lòng ăn năn đau đớn, xin Chúa thương xót thứ tha; chúng con sẵn lòng đền tội chúng con/ cùng xin đền tội những kẻ lạc xa đàng rỗi, hoặc bởi cố tình chẳng tin phục nhận biết Chúa/ là Ðấng chăn chiên dẫn đàng chính thật, hoặc khinh dể những điều đã khấn nguyện khi chịu Phép Rửa Tội/ mà dẫy bỏ giới răn Chúa là ách êm ái dịu dàng.
Bấy nhiêu tội đáng khóc lóc đau đớn dường ấy, thì chúng con quyết chí đền hết thay thảy; lại dốc lòng đền riêng những tội này: như cách ăn ở buông tuồng mất nết, những thói tục xấu xa làm dịp cho kẻ hãy còn thanh sạch mất lòng khiết tịnh. Tội bỏ chẳng giữ các ngày lễ, sự nói lộng ngôn phạm đến Chúa cùng các Thánh; những điều sỉ nhục bỉ báng đấng thay mặt Chúa/ cùng các đấng làm thầy; những điều ơ hờ khinh dể, cùng những tội gớm ghê phạm đến chính phép Bí Tích mến yêu. Sau hết, chúng con xin đền tội chung các nước thiên hạ/ hằng chống cưỡng chẳng nhận quyền, cùng chẳng vâng phục lời Hội Thánh Chúa truyền dạy. Chớ gì chúng con được đổ máu ra mà rửa sạch bấy nhiêu tội ấy! Ít là chúng con xin dâng công đền tội xưa Chúa đã dâng cho Ðức Chúa Cha trên cây thánh giá, mà rầy còn dâng trên bàn thờ mọi ngày; lại xin dâng công nghiệp Ðức Mẹ đồng trinh và các thánh cùng các kẻ lành, cho được đền vì những sự vô phép mất lòng Chúa.
Chúng con thật lòng hứa cùng Chúa từ rầy về sau, nhờ ơn Chúa giúp/ thì chúng con sẽ giữ đức tin vững vàng/ ăn ở thanh sạch giữ luật Phúc Âm cho trọn, nhất là luật mến Chúa yêu người, cho được bù lại những tội ấy; lại hết sức ngăn ngừa kẻo người ta còn phạm đến Chúa, cùng khuyên dụ cho nhiều người trở lại theo chân Chúa.
Lạy Ðức Chúa Giêsu cực khoan cực nhân, chúng con cậy vì lời Ðức Nữ Ðồng Trinh Maria, đã đồng công chuộc tội cầu bầu, xin Chúa nhận lễ đền tội chúng con thật lòng kính dâng mà tạ Chúa, cùng xin ban cho chúng con được ơn bền đỗ, giữ lòng trung tín lo việc bổn phận làm tôi Chúa cho đến trọn đời. Cho ngày sau chúng con hết thảy được về quê thật/ là nơi Chúa hằng sống hằng trị/ cùng Ðức Chúa Cha và Ðức Chúa Thánh Thần đời đời chẳng cùng. Amen.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
CON xin DÂNG MẸ (hát)
ÐK. Mẹ ơi! Trước nhan Mẹ con dâng về Mẹ. Một tràng hoa Mân Côi và ngàn lời ca chan chứa tình yêu. Ðời con tiếng ca hòa dâng lên Mẹ hiền. Tựa ngàn hoa thắm tươi, xin dâng lên Mẹ thương yêu.
1. Trong khi an vui con dâng lên Mẹ tình yêu xin dâng trọn niềm trìu mến. Trong khi cô đơn xin dâng về Mẹ đời những gian truân Mẹ sẽ ủi an. 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250