23/12/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

897


THỨ NĂM
- NĂM SỰ SÁNG 

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
ThÁNH THẦN HÃY ĐẾN (hát)
1. Thánh Thần, khấn xin ngự đến, hồn con đang mong chờ Ngài, suối nguồn thánh ân hiện xuống, này dương gian, xin Ngài đổi mới. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, chiếu sáng thế gian u mê tối tăm. Ngài ơi, xin Ngài hãy đến, hiển linh Ngài ơi. 
ÐK. Lạy Ngài xin đến dẫn dắt chúng con trên đường. Cầu Ngài liên kết chúng con nhất tâm trong Ngài. Cầu Ngài ban ơn thêm sức kiên vững không lay. Sống sao nên người con Chúa chứng nhân tình yêu. 
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ SÁNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan.
Việc Chúa chịu phép rửa tại sông Giođan dạy cho chúng con nhiều ý nghĩa, nhưng ở đây là sự hạ mình. Chúa là Vua, là Đấng Cao Cả chí thánh và chí tôn, nhưng lại hạ mình xuống như một tội nhân để chịu phép rửa. Chúa hạ mình xuống như một tội nhân, để nâng loài người tội lỗi chúng con lên làm con cái của chúa. Như thế mới biết là Chúa thương chúng con dường nào! Xin cho chúng con cũng như muôn dân biết suy phục và tán dương Chúa không ngừng, như lời của Thánh Vịnh:
“Chúa là Vua hiển trị,
hỡi địa cầu, hãy nhảy mừng lên,
vui đi nào, ngàn muôn hải đảo!
Bệ ngai rồng là chính trực công minh,
Trời xanh tuyên bố Người là Đấng chính trực,
hết mọi dân được thấy vinh quang Người.
Chư thần chư thánh, phục bái Chúa đi!
Chính bởi vì Ngài, muôn lạy Chúa,
là Đấng Cao Cả trên khắp địa cầu,
Ngài trổi vượt chư thần hết thảy.” (Tv 96,2b.6,7c.9)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu làm phép lạ tại tiệc cưới Cana.
Việc Chúa làm phép lạ đầu tiên tại tiệc cưới Cana cho thấy sự hiện diện của Chúa trong cuộc đời là rất quan trọng (xc. Ga 2,1-11). Sự hiện hiện của Chúa lấp đầy những gì thiếu vắng nơi cuộc sống. Xin cho những người sống đời hôn nhân biết mời Chúa: “‘Xin Ngài ngự đến!’ Ai nghe, hãy nói: ‘Xin Ngài ngự đến!’ Ai khát, hãy đến; ai muốn, hãy đến lãnh nước trường sinh mà không phải trả tiền.” (Kh 22,17). Và xin cho chúng con cũng biết khao khát đón nhận Chúa vào cuộc đời của mình:
“Như nai rừng mong mỏi tìm về suối nước trong,
hồn con cũng trông mong được gần Ngài, lạy Chúa.
Linh hồn con khao khát Chúa Trời,
là Chúa Trời hằng sống.
Bao giờ con được đến vào bệ kiến Tôn Nhan?
Hồn tôi hỡi, cớ sao phiền muộn,
xót xa phận mình mãi làm chi?
Hãy cậy trông Thiên Chúa, tôi còn táng tụng Người,
Người là Đấng cứu độ, là Thiên Chúa của tôi.” (Tv 41,2-3.12)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối.
Được Thần Khí thúc đẩy, Chúa bắt đầu ra đi rao giảng Tin Mừng cứu độ khắp nơi (xc. (Lc 4,14tt). Trong hành trình rao giảng, Chúa dạy cho chúng con biết đường về cõi sống. Và xin cho chúng con luôn lấy Chúa là niềm vui, là sản nghiệp của cuộc đời mình, như lời Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, Chúa là phần sản nghiệp con được hưởng,
là chén phúc lộc dành cho con;
số mạng con, chính Ngài nắm giữ.
Con luôn nhớ có Ngài trước mặt,
được Ngài ở bên, chẳng nao núng bao giờ.
Vì thế, tâm hồn con mừng rỡ, và lòng dạ hân hoan,
thân xác con cũng nghỉ ngơi an toàn.
Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty,
không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ.
Chúa sẽ dạy con đường về cõi sống:
trước Thánh Nhan, ôi vui sướng tràn trề,
ở bên Ngài, hoan lạc chẳng hề vơi!” (Tv 15,5.8-11).
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 4:
Đức Đức Chúa Giêsu biến hình trên núi.
Qua việc Chúa biến hình trên núi, chúng con học được rằng cuộc đời chúng con cũng sẽ được biến đổi, khi chúng con hết lòng tin tưởng mà đi theo Ngài (xc. Lc 9,28-36). Xin cho chúng con luôn vững tin rằng Chúa sẽ cứu chúng con thoát khỏi mọi nỗi thương đau mà cho được sống muôn đời. Và xin cho chúng con trung kiên đi theo Chúa cho đến cùng, bất chấp những khó khăn thử thách trong cuộc đời, với tâm tình ngợi ca như Thánh Vịnh:
“Lạy Chúa, con xin tán dương Ngài,
vì đã thương cứu vớt,
không để quân thù đắc chí nhạo cười con.
Lạy Chúa, từ âm phủ Ngài đã kéo con lên,
tưởng đã xuống mồ mà Ngài thương cứu sống.
Hỡi những kẻ tín trung, hãy đàn ca mừng Chúa,
cảm tạ thánh danh Người.” (Tv 25,2.4-5)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể.
Vì yêu thương chúng con, Chúa muốn trở nên tất cả cho và trong chúng con. Qua bí tích Thánh Thể, Chúa muốn nên sự sống, sức mạnh và tất cả trong chúng con. Dù chúng con có làm Chúa buồn lòng hay nổi giận, thì:
“Người nổi giận, giận trong giây lát,
nhưng yêu thương, thương suốt cả đời.
Lệ có rơi khi màn đêm buông xuống,
hừng đông về đã vọng tiếng hò reo.
Lạy Chúa, xin lắng nghe và xót thương con,
lạy Chúa, xin phù trì nâng đỡ.
Khúc ai ca, Chúa đổi thành vũ điệu.
Lạy Chúa là Thiên Chúa con thờ,
xin tạ ơn Ngài mãi mãi ngàn thu.” (Tv 29,6.11.12a.13b)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
KINH KÍNH MÌNH THÁNH
Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng/ Máu Thánh rất châu báu vô cùng/ bởi lòng Đức Mẹ Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra/ đã để mình trong phép mầu nhiệm này cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối/ là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật, vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng. Vậy chúng con phải thờ lạy Phép Rất Thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha/ Đức Chúa Con/ Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm Rất Thánh này đời đời chẳng cùng. Amen.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn (tên thánh các linh hồn...) được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
NỮ VƯƠNG RẤT THÁNH MÂN CÔI (hát)
ÐK. Lạy Nữ Vương rất Thánh Mân Côi, xin cầu cho chúng con. Và khấn xin Mẹ thương đoàn con tội lỗi. Sống giữa thế gian ngày tháng lắng lo trăm chiều. Mẹ ơi! dắt dìu đoàn con khi yếu. Dù phiêu bạt đi tới nơi nào. Một niềm tin ấy thôi. Vì Mẹ hằng soi dẫn người trong đêm tối. Ngó ánh sáng sao, nhìn hướng vững tâm con chèo. Chèo cho tới bên bờ quê hương mến yêu.
1. Thuyền trôi trên lớp sóng xanh rợn rùng. Kìa bao con gió mưa sắp vùi dập con giữa khơi. Cậy trông Mẹ cứu giúp con vững lòng. Mẹ đừng nỡ để đời con phải đắng cay.
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250