28/12/2021 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

1904


THỨ BA
- NĂM SỰ THƯƠNG

1. KHAI MẠC
Làm Dấu Thánh Giá
Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen.
Kinh Đức Chúa Thánh Thần
Chúng con lạy ơn Đức Chúa Thánh Thần thiêng liêng sáng láng vô cùng. Chúng con xin Đức Chúa Thánh Thần xuống đầy lòng chúng con, là kẻ tin cậy Đức Chúa Trời, và đốt lửa kính mến Đức Chúa Trời trong lòng chúng con, chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống. - Sửa lại mọi sự trong ngoài chúng con.
Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh Tông đồ, thì rầy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống yên ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành; vì công nghiệp vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô là Chúa chúng con. Amen.
HỒI TÂM (im lặng xét mình và thầm nguyện)
KINH TIN KÍNH
Tôi tin kính Đức Chúa Trời là Cha phép tắc vô cùng dựng nên trời đất.
Tôi tin kính Đức Chúa Giêsu Kitô là Con Một Đức Chúa Cha cùng là Chúa chúng tôi. Bởi phép Đức Chúa Thánh Thần mà Người xuống thai, sinh bởi Bà Maria đồng trinh, chịu nạn đời quan Phongxiô Philatô, chịu đóng đinh trên cây Thánh Giá, chết và táng xác, xuống ngục tổ tông, ngày thứ ba bởi trong kẻ chết mà sống lại, lên trời, ngự bên hữu Đức Chúa Cha phép tắc vô cùng, ngày sau bởi trời lại xuống phán xét kẻ sống và kẻ chết.
Tôi tin kính Đức Chúa Thánh Thần. 
Tôi tin có Hội Thánh hằng có ở khắp thế này, các thánh thông công. 
Tôi tin phép tha tội.
Tôi tin xác loài người ngày sau sống lại.
Tôi tin hằng sống vậy. Amen.
Kinh Lạy Cha (cầu cho Đức giáo hoàng)
Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời.
Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con. Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.
Kinh Kính Mừng (đọc 3 lần, xin ơn: Tin, Cậy, Mến)
Kính mừng Maria đầy ơn phúc, Đức Chúa Trời ở cùng Bà, Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng Bà gồm phúc lạ.
Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.
2. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI: NĂM SỰ THƯƠNG
MẦU NHIỆM 1:
Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.
Lạy Chúa, Chúa đã trải qua thời khắc bồi hối xao xuyến trước khi bước vào cuộc khổ nạn (xc. Lc 22,39-44). Trong cuộc sống, có những lúc chúng con cũng bồi hồi xao xuyến trước những thử thách cam go. Xin cho chúng con luôn nhớ tới Chúa là Đấng đã nên giống chúng con về mọi phương diện, ngoại trừ tội lỗi, để được Chúa nâng đỡ, như thư gửi tín hữu Do Thái dạy bảo:
“Chúng ta có một vị Thượng Tế siêu phàm đã băng qua các tầng trời, là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa. Vậy chúng ta hãy giữ vững lời tuyên xưng đức tin. Vị Thượng Tế của chúng ta không phải là Đấng không biết cảm thương những nỗi yếu hèn của ta, vì Người đã chịu thử thách về mọi phương diện cũng như ta, nhưng không phạm tội. Bởi thế, ta hãy mạnh dạn tiến lại gần ngai Thiên Chúa là nguồn ân sủng, để được xót thương và lãnh ơn trợ giúp mỗi khi cần.” (Dt 4,14-16)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 2:
Đức Chúa Giêsu chịu đánh đòn.
Tình yêu của Chúa làm Chúa chấp nhận phải chịu khổ nhục. Chúa chịu khổ vì thương loài người tội lỗi. Chúa chịu nhục vì muốn nâng loài người lên. Chúa là Đấng đáng mọi loài phải chúc tụng, tán dương và suy tôn đến tột cùng. Nhưng chỉ vì nhân loại chúng con, mà Chúa đành để cho mặt mày tan nát chẳng ra người nữa. Xin cho chúng con luôn nhớ tới Chúa, để tỏ lòng thần phục suy tôn, như có lời Đức Chúa phán trong sách ngôn sứ Isaia:
“Này đây, người tôi trung của Ta sẽ thành đạt,
sẽ vươn cao, nổi bật, và được suy tôn đến tột cùng.
Cũng như bao kẻ đã sửng sốt khi thấy tôi trung của Ta
mặt mày tan nát chẳng ra người,
không còn dáng vẻ người ta nữa,
cũng vậy, người sẽ làm cho muôn dân phải sững sờ,
vua chúa phải câm miệng,
vì được thấy điều chưa ai kể lại,
được hiểu điều chưa nghe nói bao giờ.” (Is 52,13-15)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 3:
Đức Chúa Giêsu chịu đội mão gai.
Mão gai tượng trưng cho đau khổ và tủi nhục (xc. Mt 27,27-31). Đau khổ và tủi nhục là điều con người luôn tìm cách lẩn trốn. Thế mà, Chúa là Chúa cả trời đất lại chấp nhận mang lấy đau khổ và tủi nhục của kiếp người. Tình yêu nhân loại làm cho Chúa chịu đựng tất cả. Tình yêu ấy thật bao la! Xin cho chúng con cảm nhận được tình Chúa thương yêu chúng con dường nào, để từ đó, chúng con biết chịu đựng khổ đau và cảm thông với nỗi đau khổ của tha nhân, theo tinh thần của người tôi trung đau khổ trong sách ngôn sứ Isaia:
“Điều chúng ta đã nghe, ai mà tin được?
Cánh tay uy quyền của Đức Chúa đã được tỏ cho ai?
Người tôi trung đã lớn lên
tựa chồi cây trước Nhan Thánh,
như khúc rễ trên đất khô cằn,
Người chẳng còn dáng vẻ, chẳng còn oai phong
đáng chúng ta ngắm nhìn,
dung mạo chẳng còn gì khiến chúng ta ưa thích.” (Is 53,1-2)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 4:
Đức Chúa Giêsu vác cây Thánh Giá.
Đau khổ và bệnh tật là điều con người luôn tìm cách xua đuổi, loại trừ. Thế mà, vì yêu thương nhân loại, Chúa lại mang lấy vào thân mình cho đủ mức khi vác thập giá lên đồi Golgotha (xc. Mt 27,33-38). Ai có thể hiểu tình yêu của Chúa được thể hiện trong cuộc khổ nạn? Xin cho chúng con hiểu được mầu nhiệm tình yêu được ẩn dấu nơi thập giá của Chúa, để từ đó biết sống trong tình yêu của Chúa, sẵn sàng mang lấy gánh nặng cuộc đời mình để đi theo Chúa, với tâm tình khiêm nhu và trắc ẩn của người tôi trung trong sách ngôn sứ Isaia:
“Người tôi trung bị đời khinh khi ruồng rẫy,
phải đau khổ triền miên và nếm mùi bệnh tật,
Người như kẻ ai thấy cũng che mặt không nhìn,
bị chúng ta khinh khi, không đếm xỉa tới.
Sự thật, chính người đã mang lấy những bệnh tật của chúng ta,
đã gánh chịu những đau khổ của chúng ta,
còn chúng ta, chúng ta lại tưởng người bị phạt,
bị Thiên Chúa giáng hoạ, phải nhục nhã ê chề.” (Is 53,3-4)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
MẦU NHIỆM 5:
Đức Chúa Giêsu chịu chết trên cây Thánh Giá.
Chúa đã chịu chết một cách nhục nhã trên cây thập giá (xc. Mt 27,45-56), là vì yêu thương nhân loại chúng con. Tình yêu của Chúa dành cho chúng con thật lớn lao dường nào, vượt lên trên tất cả. Quả thật, “không có tình thương nào cao cả hơn tình thương của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình” (Ga 15,13). Xin cho chúng con biết mang lấy tâm tình biết ơn mà cảm tạ Chúa không ngừng trong suốt cuộc đời, theo tinh thần của Thánh Vịnh:
“Biết lấy chi đền đáp Chúa bây giờ
vì mọi ơn lành Người đã ban cho?
Tôi xin nâng chén mừng ơn cứu độ
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Đối với Chúa thật là đắt giá
cái chết của những ai trung hiếu với Người.
Vâng lạy Chúa, thân này là tôi tớ,
tôi tớ Ngài, con của nữ tỳ Ngài,
xiềng xích trói buộc con, Ngài đã tháo cởi.
Con sẽ dâng lễ tế tạ ơn,
và kêu cầu thánh danh Đức Chúa.
Lời khấn nguyền với Chúa, tôi xin giữ trọn,
Trước toàn thể dân Người.” (Tv 115,12-13.15-18)
(1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng, 1 Kinh Sáng Danh và Lời Nguyện Fatima).
LINH HỒN TÔI (hát)
ĐK. Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í, a) thần trí tôi mừng vui vời vợi trong Đấng Cứu Chuộc tôi. Chúa đã dủ thương đoái nhìn phận hèn tôi tớ. Vì vậy đến muôn đời, sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.
1. Đấng toàn năng đã làm cho tôi những việc cao trọng Danh Người là Thánh. Lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bao bọc những ai kính sợ Người.
2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.
3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời hứa mà độ trì Ít-ra-en cùng tổ phụ Áp-ram với miêu duệ.
3. KẾT THÚC
KINH VỰC SÂU
Lạy Chúa, con ở dưới vực sâu kêu lên Chúa, xin Chúa hãy thẩm nhậm lời con kêu van. Hãy lắng nghe tiếng con cầu xin. Nếu Chúa chấp tội nào ai rỗi được? Bởi Chúa hằng có lòng lành, cùng vì lời Chúa phán hứa. Con đã trông cậy Chúa. Linh hồn con cậy vì lời hứa ấy, thì đã trông cậy Chúa. Những kẻ làm dân Người đêm ngày hãy trông cậy Người cho liên, vì Người rất nhân lành hay thương vô cùng, sẽ tha hết mọi tội lỗi kẻ làm dân Người thay thảy. Lạy Chúa, xin ban cho các linh hồn được nghỉ ngơi đời đời, và được sáng soi vô cùng. Lạy Chúa, xin cứu lấy các linh hồn cho khỏi tù ngục, mà được nghỉ yên. Amen.
CHÚT TÌNH CON THƠ (hát)
1. Mẹ ơi, trên trần gian con chưa thấy ai, đến nhờ Mẹ mà Mẹ không thương giúp. Mẹ ơi, con biết rằng tình Mẹ rất bao la, luôn dõi nhìn từng nhịp bước con thơ. 
ÐK. Mẹ nguồn cậy trông cho người thất vọng. Mẹ là niềm tin cho người lữ thứ. Mẹ là niềm vui cho người buồn đau. Mẹ là nghỉ ngơi cho người đơn côi. 
Làm dấu Thánh Giá +++ (kết thúc) +++

114.864864865135.135135135250