22/08/2015 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

1962

Đối với Thiên Chúa,
không có gì là không thể làm được” (Lc 1,37
).

Như Mẹ: Chúng ta không thể hiểu được đường lối của Thiên Chúa. Trong lịch sử cứu độ, Thiên Chúa đã thực hiện muôn điều kỳ diệu. Hôm nay, Thiên Chúa làm một việc trọng đại cho Mẹ Maria. Mẹ là một trinh nữ, không biết đến việc vợ chồng, nhưng lại thụ thai bởi quyền năng của Thánh Thần.

Với Mẹ: Lạy Chúa, đối với Chúa mọi sự đều có thể. Chúng con tạ ơn Chúa về việc Chúa đã làm cho Mẹ Maria, và qua Mẹ cho chúng con nữa. Xin cho chúng con luôn vững tin vào Chúa, ngay cả khi phải đối diện với những nghịch cảnh trong cuộc sống hằng ngày.

Nhờ Mẹ: Lạy Đức Mẹ sinh Chúa Cứu Thế, Mẹ đã vững tin vào Chúa và đã dám thưa lời “xin vâng” dù chưa hiểu rõ hết những gì theo sau. Xin cho chúng con luôn sẵn sàng vâng ý Chúa.

Trong Mẹ: Thiên Thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai. Ta hãy xin cho được ở khiêm nhường.

 (Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250