18/06/2014 -

Suy niệm Kinh Mân Côi

2873

“Khi làm việc lành phúc đức,...
chớ có phô trương cho thiên hạ thấy” (Mt 6,1).

Như Mẹ: Qua đoạn Tin Mừng này, Chúa Giêsu nhắc nhở chúng ta khi làm việc bác ái, đừng chỉ mong tìm lời khen ngợi, sự ca tụng của người đời. Hãy làm tất cả những việc lành phúc đức với lòng yêu mến Chúa, để ca tụng danh Chúa.

Với Mẹ: Lạy Chúa, danh lợi và tiếng tăm như một chất gây nghiện lôi kéo chúng con, khiến cho nhiều người khi bố thí hay làm việc đạo đức nhưng lại làm với mục đích là tìm hư danh và cầu lợi. Chúng con quên rằng chỉ có Chúa mới trả công xứng đáng cho chúng con. Ước gì chúng con làm việc gì cũng là vì danh Chúa.

Nhờ Mẹ: Lạy Mẹ Maria! Xin Mẹ giúp chúng con biết sẵn sàng cho đi và giúp đỡ anh chị em, chỉ với mục đích là tôn vinh Chúa, và phục vụ anh em trong tình bác ái chân thành.

Trong Mẹ: Đức Chúa Trời thưởng Đức Mẹ trên trời. Ta hãy xin Đức Mẹ phù hộ cho ta được thưởng cùng Đức Mẹ trên nước Thiên đàng.  

(Đọc 1 Kinh Lạy Cha, 10 Kinh Kính Mừng và 1 Kinh Sáng Danh).

114.864864865135.135135135250